Rabobank-topvrouw Baarsma aangesteld als bodemgezant

Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam, zal de komende tijd de rol van bodemgezant vervullen. Dat maakte IUCN NL, de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature, op haar website bekend. In deze rol, die deel uitmaakt van het programma Onder het Maaiveld, zal Baarsma het belang van een vitale Nederlandse bodem met een rijk bodemleven uitdragen.

Onder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie. Het programma werkt aan een structurele verandering in de omgang met de bodem, die herstel van het bodemleven mogelijk maakt en het bodemleven op waarde schat. Een rijk bodemleven is volgens de initiatiefnemers essentieel voor allerlei natuurlijke bodemfuncties, zoals het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan van koolstof, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van voedingsstoffen. Bovendien zou een vitale bodem kunnen helpen in de strijd tegen klimaatverandering.

Rol van banken
Baarsma spreekt zich regelmatig uit over de rol die banken volgens haar kunnen spelen in het bevorderen van een kringlooplandbouw in Nederland. Waarbij wordt ingezet op korte voedselketens en duurzame productiemethoden. Om de Nederlandse landbouw toekomstbestending te maken, is het volgens haar belangrijk om te sturen op bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit. Rabobank is partner in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en mede-ontwikkelaar van de Open Bodemindex.

Hoogleraar toegepaste economie
Barbara Baarsma is directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Daarvoor was zij directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank en eindverantwoordelijk voor RaboResearch. In die hoedanigheid heeft zij de Rabobank-brede kennisagenda en de inrichting van de kennisorganisatie ontwikkeld. Naast haar werk bij de Rabobank is Barbara Baarsma hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Van april 2012 tot in de zomer van 2019 was zij Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER).