In de eerste fase van het project worden drie drijvende eilanden aangelegd. (foto: PWN)

PWN en Floating Solar zijn 23 oktober in Andijk gestart met de aanleg van de eerste drie eilanden van wat uiteindelijk het grootste drijvende, dynamische, zonnepark van Europa moet worden. Hiermee zet PWN naar eigen zeggen een belangrijke stap richting de ambitie om in 2050 CO2-neutraal drinkwater te produceren. Floating Solar is bijna klaar met de afronding van het derde eiland.

Het zonnepark omvat straks 67.000 zonnepanelen die worden verdeeld over 15 ronde eilanden van elk 140 meter doorsnee. Die drijven straks op een plek waar PWN water opslaat voor later gebruik, een inlaatbekken. Samen hebben de zonnepalen een vermogen van ruim 22 MW en zij voegen dus een nieuwe functie toe aan het drinkwaterbekken.

CO2-neutraal in 2050

De panelen leveren meer op dan standaard panelen. Ze blijven koeler en bewegen met de zon mee. PWN heeft als doelstelling om CO2-neutraal te zijn in 2050. Hiervoor wil PWN 100% van het energieverbruik duurzaam opwekken. Het is voor PWN een voorwaarde dat de energieopwekking geen invloed heeft op de waterkwaliteit.

Effecten

Daarom legt PWN nu eerst drie eilanden aan, waarvan één van de eilanden (4500 panelen) wordt volgehangen met sensoren die de waterkwaliteit permanent monitoren op bijvoorbeeld algenvorming, lichtdoorlating en ecologie. Pas als blijkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op de waterkwaliteit en de natuur, wordt gestart met de aanleg van de volgende eilanden.

Evides

Vooralsnog heeft Evides Europa’s grootste zonvolgende drijvende zonnepark. Dat zonnepark werd op 10 juli geopend in Kralingen. PWN werkt, net als Evides, samen met Floating Solar, maar niet in dezelfde constructie. PWN is, in tegenstelling tot Evides, eigenaar van de zonne-eilanden. Evides neemt bij Floating Solar de groene stroom af die wordt geproduceerd. De 4.787 panelen hebben een jaaropbrengst van ruim 2 miljoen kWh aan duurzame energie. Ter vergelijking: dit is net zoveel als 650 huishoudens gemiddeld per jaar verbruiken.