Provincie Overijssel ondersteunt waterschappen bij ontwikkeling energiefabrieken

De provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta gaan investeren in projecten voor het opwekken van duurzame energie. Hiertoe ondertekenden zij 22 september een samenwerkingsovereenkomst. De totale investering bedraagt 3,2 miljoen euro.

De provincie stelt onder andere geld beschikbaar om de waterschappen te ondersteunen bij de ontwikkeling van Energiefabrieken op rioolwaterzuiveringen. Hierdoor produceren zij tijdens het zuiveringsproces zelf energie in de vorm van elektriciteit. Die energie wordt deels zelf gebruikt om het rioolwater te zuiveren en deels terug geleverd aan het elektriciteitsnet. In Hengelo is de energiefabriek in ontwikkeling. Die verwerkt het slib dat overblijft, nadat het afvalwater gezuiverd is. Dat gebeurt met thermische drukhydrolyse. Daarnaast worden daar waar mogelijk ook meerdere hectares aan zonnepanelen geplaatst op daken en terreinen.