Provincie Fryslân en Zuid-Korea tekenen samenwerkingsovereenkomst watertechnologie

Gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Friesland heeft 20 september tijdens het World Water Cities Forum een samenwerkingsovereenkomst getekend met burgemeester Kwon Young-jin van de Zuid-Koreaanse stad Daegu. “De overeenkomst vergemakkelijkt het wederzijds om bedrijven te helpen de Aziatische en Europese markt te betreden”, stelt directeur Hein Molenkamp van de Water Alliance dat fungeert als aanspreekpunt voor watertechnologiebedrijven uit beide landen.

De ondertekening is tot stand gekomen op verzoek van Zuid-Korea en verstevigt de contacten die de afgelopen jaren zijn opgebouwd tussen Daegu en de provincie Fryslân. Zuid-Korea staat voor grote uitdagingen op het gebied van afvalwaterzuivering, waarbij men volgens Molenkamp graag de expertise van Nederland betrekt. “Hierbij gaat het onder meer om innovatieve watertechnologie, zoals Anammox en Nereda en de terugwinning van cellulose en andere grondstoffen uit afvalwater”, zegt Molenkamp.

Chloorvrij

De Water Alliance heeft de afgelopen jaren regelmatig contact gehad met het Zuid-Koreaanse bedrijf K-Water dat naast nationale waterbeheerprojecten ook actief is op de internationale markt. Het bedrijf is volgens Molenkamp geïnteresseerd in de chloorvrije distributie van Nederlands drinkwater. “Daarom heeft de Water Alliance het afgelopen jaar tijdens een bezoek aan Nederland vertegenwoordigers van het bedrijf de weg gewezen naar Nederlandse kennis en expertise op dit gebied.”

Watercluster

Daegu werkt de komende jaren aan de vorming van een watercluster. Dat biedt volgens gedeputeerde Klaas Kielstra volop kansen voor het bedrijfsleven. “Watertechnologie is een speerpunt van ons economisch beleid. Deze overeenkomst geeft het bedrijfsleven een goede ingang in Zuid-Korea om tot zaken te komen.”
Om de contacten verder te verstevigen openen de provincie Fryslân en Zuid-Korea business support centers. Dit om bedrijven te helpen de Aziatische respectievelijk de Europese markt te betreden. Ook kunnen Zuid-Koreaanse bedrijven en kennisinstellingen via de Water Alliance worden verbonden aan toegepaste onderzoeksfaciliteiten, zoals de demosites en het Waterapplicatiecentrum op de Water Campus.

Watergovernance

Tijdens een apart georganiseerd congres in Seoul op 19 september, waarbij het topmanagement van K-Water en afgevaardigden van de Zuid-Koreaanse overheid aanwezig waren, gaf Molenkamp een toelichting op het Nederlandse innovatiesysteem rond de Water Campus. “Daarnaast vroegen ze mij in te gaan op het feit dat in Nederland al jaren terug succesvol water governance en beleidstaken heeft geïntegreerd in het ministerie van Infrastructuur en Milieu”, zegt Molenkamp. “De Zuid-Koreaanse regering, onder leiding van de nieuwe president, is hierin bijzonder geïnteresseerd. De diverse watergerelateerde overheidstaken en beleidsvelden zijn nu nog verspreid over meerdere ministeries. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De Zuid-Koreanen zien Nederland dan ook als voorbeeld op dit terrein.”

Handelsdelegatie

De Zuid-Koreanen zijn verder uitgenodigd om deel te nemen aan de European Water Tech Week. Deze vindt plaats in Leeuwarden in september 2018. De burgemeester van Daegu heeft toegezegd met een handelsdelegatie naar het evenement te komen. Daarnaast komt er een afvaardiging van K-Water naar de aanstaande Aquatech in Amsterdam. Ze sluiten aan op een internationale watertech tour op 3 november naar de Water Campus.