PREMIUM: Delfland gaat gascontract Gazprom niet openbreken

gascontract Gazprom
Groengasinstallatie van Delfland op rwzi Harnaschpolder dat biogas opwerkt tot groengas voor levering aan het gasnet. (foto: Bright Biomethane)

Hoogheemraadschap van Delfland heeft tot einde 2022 een gascontract met Gazprom Energy Nederland. Vanwege de invasie van Oekraïne door Rusland wil Delfland dit contract dan niet verlengen maar ziet geen reden voor een eerdere beëindiging. Op termijn wil het hoogheemraad zelfvoorzienend worden met zelf opgewekt groengas uit de rwzi’s. Waterschap AGV wil Oekraïne gaan helpen bij de wederopbouw.

U gaat nu een PREMIUM artikel op WaterForum lezen. Benieuwd wat dat verder inhoudt? U vindt hier onze uitleg: Uitleg WaterForum online PREMIUM artikelen.

Delfland heeft bekend gemaakt het gascontract met het Russische staatsbedrijf Gazprom niet te verlengen als dat eind dit jaar afloopt. Het hoogheemraadschap wil overstappen op een andere leverancier of, liever nog, helemaal zelfvoorzienend te worden met eigen groengas.

Een contractbreuk acht Delfland om meerdere redenen niet slim. Het verwacht dat Gazprom daar alleen maar beter van zal worden. Gezien de hoge energieprijzen, kan Gazprom waarschijnlijk meer kan verdienen met nieuwe contracten bij andere afnemers. Ander argument voor Delfland om van een contractbreuk af te zien, is het feit dat er mogelijk een schadeclaim zal volgen en dat geld voor de oorlogsvoering kan worden gebruikt. Daarnaast is het waarschijnlijk dat ook het gas van een andere leverancier uiteindelijk uit Rusland komt.

Meer eigen groengas

Op dit moment produceren de Delflandse rioolwaterzuiveringsinstallaties 7,5 miljoen m3 groengas per jaar. Dat wordt aan het gasnet geleverd. Uit onderzoek moet blijken of het mogelijk is een deel van het biogas zelf te gebruiken om daarmee onafhankelijk te worden van gas van externe partijen.

Het hoogheemraadschap bekijkt de mogelijkheid om de slibverwerking van de rwzi’s te centraliseren en daarmee de biogasproductie te kunnen vergroten. Op de grootste zuivering, rwzi Harnaschpolder, is in 2019 een groengasinstallatie in gebruik genomen voor de nabewerking van het biogas uit de slibvergisting. Daar is nog de optie om de gasproductie te vergroten door de gistingstank in serie te plaatsen.

Koesteren van democratie

Ook waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) onderzoekt mogelijkheden om de productie van groengas te vergroten. Naar verwachting kan de in 2021 in gebruik genomen groengasinstallatie bij rwzi Amsterdam-West meer gas gaan opleveren. AGV laat weten dat een eventuele meerproductie ten goede komt aan de stad Amsterdam als onderdeel van het gezamenlijk gascontract van de gemeente, het hoogheemraadschap en Eneco. AGV betrekt alleen duurzaam opgewekt gas en gebruikt dus geen Russisch natuurlijk gas.
Waarnemende dijkgraaf Peter Smit stond bij de opening van de Algemene Bestuursvergadering op 10 maart stil bij de oorlogssituatie in Oekraïne en de schending van de democratie. “Als het er is, merk je het niet. Je merkt het pas als het geschonden wordt”, zo hield hij het bestuur voor. “Het geeft aan hoe belangrijk het is om de democratie te koesteren en hier in vrijheid te kunnen debatteren.”

Wederopbouw

Smit kondigde aan dat AGV, samen met andere waterschappen, een versnelling bestudeert van de biogasproductie op de rwzi’s. Hij keek ook vooruit naar de wederopbouw van Oekraïne en de hulp die het land zal kunnen gebruiken bij het herstel van de schade aan afvalwaterzuiveringsinstallaties. AGV gaat kijken in hoeverre daarvoor de stichting Wereld Waternet kan worden ingezet.