Petra Krystek gestart als nieuwe projectleider EmissieRegistratie Water

Petra Krystek is 1 augustus als senior onderzoeker begonnen bij Deltares. Zij is afgestudeerd in de (milieu)chemie en gepromoveerd in de analytische chemie. Haar onderzoeksinteressen omvatten het identificeren van antropogene stoffen en micro-/ nano-materialen alsmede potentiële blootstellingen en de kwaliteitsborging in dit soort studies. Haar werkervaring ligt in het toegepaste onderzoek bij instituten, universiteiten en in de industrie. Krystek vervangt Erwin Roex als projectleider bij de EmissieRegistratie Water.