HydroNET Water Control Room is door de vakjury van de Partners voor Water Award in 2017 bekroond met de eerste prijs. (Beeld: RVO).

Partners voor Water heeft van 1 juli tot 6 september een tender uitgeschreven voor pilots of haalbaarheidsstudies op het gebied van Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) in het buitenland.  Het beschikbare budget voor deze tender is 1 miljoen euro. Na de sluitingsdatum beoordeelt RVO.nl de aanvragen en volgt de uitslag na ongeveer drie maanden.

Ondernemingen, kennisinstellingen en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die nieuwe technologie of methodologie willen testen of demonstreren in stedelijke delta’s in het buitenland kunnen een subsidie aanvragen. De subsidieregeling WWSD is onderdeel van het programma Partners voor Water 2016-2021. Dit is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities.

Samenwerken in consortia

De regeling WWSD stimuleert samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en lokale consortiumpartijen. Bij een consortium levert de penvoerder een samenwerkingsovereenkomst aan. Een consortium is niet verplicht. Maar de ervaring leert dat het hebben van of samenwerken met een lokale partner nodig is om succesvol een project af te ronden.

Voorwaarden

Voor het indienen van een aanvraag is een projectideegesprek verplicht. Er wordt dan getoetst of eenn project voor subsidie in aanmerking kan komen. Er gelden maximale subsidiebedragen voor een haalbaarheidsproject of een pilotproject en in bepaalde landen kunt u geen gebruik maken van de Partners voor Water-regeling. Buitenlandse ondernemingen, onderzoeksorganisaties of ngo’s mogen deelnemen in uw consortium, maar ze mogen niet als penvoerder optreden. Een buitenlandse partner mag subsidie ontvangen. De penvoerder verstrekt die subsidie.

Waterschap als onderneming

Nederlandse en buitenlandse overheidsorganisaties mogen niet als consortiumpartner deelnemen. Uitzondering: Gaat een waterschap in het buitenland activiteiten uitvoeren die niet tot de Nederlandse publieke taak behoren? Dan kunnen deze als economische activiteiten worden aangemerkt. Het waterschap wordt dan als onderneming aangemerkt en mag onderdeel uitmaken van het consortium.

Meer informatie: mijn.rvo.nl.