Overheden verdelen kosten nieuwe zeesluis IJmuiden

Het Rijk draagt in totaal 565,19 miljoen euro bij aan de nieuwe zeesluis IJmuiden. De bijdrage van de provincie Noord-Holland is vastgesteld op maximaal 39 miljoen euro, zodat de gemeente Amsterdam maximaal 46,51 miljoen euro mag ophoesten. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Havenbedrijf Amsterdam neemt de bijdrage van de gemeente Amsterdam voor haar rekening.

De huidige zeesluis is aan vervanging toe, gezien de omvang en op termijn de technische levensduur. De sluis is te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen. Een nieuwe, grote zeesluis laat toe dat ook grotere schepen vlot en veilig door het Noordzeekanaal varen. Ook is de nieuwe zeesluis getij-onafhankelijk en daarmee 24 uur per dag beschikbaar.