Minister Ollongren gat zich inzetten voor klimaatadaptief bouwen. (foto: Arenda Oomen).

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat klimaatadaptatie betrekken bij de woningbouwopgave. Dat beloofde ze 24 juni tijdens het commissiedebat Woningbouwopgave in de Tweede Kamer. De minister deed deze toezeggingen na vragen van Kamerleden Laura Bromet (Groenlinks) en Pieter Grinwis (ChristenUnie).

Klimaatadaptatie is regionaal en lokaal maatwerk. De minister kijkt vanuit de invalshoek van klimaatadaptief bouwen naar het Bouwbesluit en het programma Conceptuele bouw en industriële productie. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen pleit ervoor dat de waterschappen in een vroeg stadium in de besluitvorming worden betrokken. “Zo kunnen investeringen waar we later spijt van hebben voorkomen worden”, stelt hij op de website van Unie van Waterschappen.

Klimaatverandering

Er zijn in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Deze grote woningbouwopgave leidt tot ingrijpende ruimtelijke keuzes voor de lange termijn. Daarom bekijken de waterschappen de woningbouwopgave vanuit toekomstbestendigheid in het licht van een veranderend klimaat. Ze vinden dat water- en bodemgesteldheid meegewogen moeten worden in de besluiten over waar en hoe te bouwen.

Zuidplaspolder

Onlangs nog stemde de gemeenteraad van Zuidplas in met een masterplan voor de bouw van een nieuw dorp in de Zuidplaspolder tussen Rotterdam en Gouda. Het dorp krijgt in eerste instantie 4.000 woningen maar op termijn zullen dat er 8.000 worden. Het dorp komt op een hogere kleilaag van een oude kreekrug te liggen, maar het gaat nog steeds om een locatie op 6 meter beneden de huidige zeespiegel.

Verplichte watermaatregelen

“Ik snap de urgentie”, zegt Rogier van der Sande in een recent artikel in NRC. “Ik heb mijn zoon van twintig twee jaar geleden al ingeschreven voor een woning in de hoop dat hij over vijftien jaar misschien een woning krijgt.” Maar als je bouwt, zegt hij, hou dan wel rekening met de gevolgen van klimaatverandering. „Als wij de komende tien jaar een miljoen woningen gaan bouwen, waarom zou je dan wachten met het verplicht voorschrijven van maatregelen die over een paar jaar onvermijdelijk zullen zijn? In België ben je als particulier verplicht om watermaatregelen te nemen, zoals tegels uit de tuin. Waarom hier nog niet? Er zijn locaties genoeg om te bouwen. Maar laat het rijk de regie nemen bij het stellen van de condities waaronder je mag bouwen.”