Met de nieuwe methode is E.coli veel sneller te detecteren (foto: WLN).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Waterlaboratorium Noord (WLN) goedkeuring verleend de RT-PCR methode toegepast voor een eerste controle van een drinkwatermonster op E. coli. De wettelijke erkenning maakt het mogelijk om een E.coli besmetting in vier uur op te sporen. Dit is een aanzienlijke tijdswinst ten opzichte van de tot nu gebruikte kweektechnieken waarbij dit minimaal 24 uur vergt.

Kroon op langdurig onderzoek

WLM beschouwt de wettelijke erkenning als de kroon op een langdurig onderzoeksproject waarbij het laboratorium claimt, als eerste ter wereld, PCR methodes te hebben ontwikkeld waarmee fecale indicatoren, waaronder E. coli, in drinkwater binnen vier uur, met de wettelijk verplichte detectiegrens van één bacterie per honderd milliliter, kunnen worden aangetoond.

Deze tijdswinst komt de consumentenveiligheid ten goede, zegt Gerhard Wubbels, strategisch adviseur waterkwaliteit bij WLN. “Na de reparatie van een buisbreuk of lekkage is het soms nodig dat het water direct wordt geleverd, zonder dat al duidelijk is of er ziekteverwekkende bacteriën in het water terecht zijn gekomen. Het drinkwaterbedrijf geeft dan een kookadvies af, maar een deel van de klanten volgt dat niet op. Het is dus belangrijk om het water zo snel mogelijk op fecale verontreiniging te controleren.”

Verdere ontwikkeling

Voor de andere indicator voor fecale verontreiniging, enterokokken, is door WLN een vergelijkbare methode ontwikkeld. Gepland is om hier ook wettelijke erkenning voor te verkrijgen, zodat de complete controle op fecale indicatoren aanzienlijk wordt versneld.

Nieuwe kansen voor drinkwatersector en voedingsmiddelen industrie
In de bedrijfsprocessen binnen de drinkwatersector en de voedingsmiddelen industrie komen hygiënische veiligheid en water samen. Het spreekt voor zich dat zekerheid over de microbiologische kwaliteit van het water na reparaties of andere ingrepen deze bedrijven veel voordelen oplevert.

De door WLN toegepaste moleculaire PCR technieken zijn vrij nieuw voor de waterwereld. Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Vervolgens wordt het aanwezige bacteriemateriaal op het filter geïsoleerd, gezuiverd en geschikt gemaakt voor een RT-PCR analyse. RT-PCR staat voor Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction. Het is een primer afhankelijke techniek waarbij, het aanwezige RNA wordt omgezet in copyDNA, dat vervolgens dient als target voor de daarop volgende PCR-amplificatie. Het labelen van het synthetisch verkregen cDNA maakt het mogelijk om de aanwezigheid van de bacterie aan te tonen.