Nitraat App krijgt Europese innovatieprijs

prijsuitreiking nitraat app van links naar rechts Joachim Rozemeijers, Durk Krol, Annemieke Nijhof
Technologieën die het makkelijk maken eigen acties te meten en te monitoren zijn belangrijk om gezamenlijk resultaat te boeken. Dat zien we nu ook in de coronabestrijding terug. Zelf weten hoe je er voor staat, oplossingen bedenken naar de richtlijnen en vervolgens beoordelen. Het maakt dat je je meer betrokken voelt en actie onderneemt.

De Nitraat App van Deltares is zo’n oplossing. Onlangs won deze innovatie een Europese prijs (digital water award) en die werd, zoals al bijna gebruikelijk in de huidige tijd eerst digitaal in ontvangst genomen door Joachim Rozemeijer.

Op vrijdag 30 oktober was Durk Krol de directeur van Water Europe in Nederland en werd bij Deltares ontvangen door directeur Annemieke Nijhof. Krol overhandigde op dat moment ook de bokaal horende bij de digital water award van Water Europe.

Waarom een app

Met de Nitraat App kunnen boeren zelf vaststellen hoeveel nitraat er in hun oppervlakte- en grondwater terecht komt. Als de data vervolgens wordt gedeeld is dat weer belangrijk voor verder onderzoek en kunnen ook anderen hun voordeel doen. De nitraatrichtlijn uit 1991 is erop gericht de waterkwaliteit in heel Europa te beschermen door te voorkomen dat nitraat uit agrarische bronnen het grond- en oppervlaktewater verontreinigen. Dat een digitale oplossing als de Nitraat App hierbij helpt wordt door Water Europe onderschreven.

Nitraat in Europa

De Nitraat App  wordt in Europa vooral in Nederland en Denemarken gebruikt. De app is overigens gewoon voor iedereen gratis te downloaden. Hierna moeten er alleen nog nitraatstrips en een referentiekaartje worden gekocht.

Het Nederlandse actieprogramma nitraatrichtlijn boekt goede resultaten. Door monitoring met een landelijk meetnet worden de verbeteringen gevolgd. Alle lidstaten hebben op basis van de richtlijn overigens actieprogramma’s opgesteld: er zijn meer dan 300 in heel Europa.