De atlas biedt een online overzicht van oplossingen. (illustratie: wereldwateratlas).

Watergezant Henk Ovink lanceerde 22 maart een eerste versie van de Wereld Water Atlas in New York tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties. De in Nederland ontwikkelde online atlas biedt wereldwijd een overzicht van kennis, data, en inspirerende lokale initiatieven.

In de atlas kun je gericht zoeken naar initiatieven die gericht zijn op te veel, te weinig of te vuil water. Tot dusver staan er slechts acht projecten in de atlas, waaronder de Nederlandse Zandmotor. Het is de bedoeling dat de atlas mettertijd steeds verder wordt uitgebreid. De atlas biedt een online mogelijkheid om nieuwe cases aan te melden.

Initiatiefnemers
De World Water Atlas is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en watergezant Henk Ovink. Daarnaast waren het Planbureau voor de Leefomgeving en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en het High Level Panel van de VN bij de ontwikkeling betrokken. Cees van de Guchte van Deltares coördineerde het ontwikkelproces