Op 1 januari namen veel jongeren een nieuwjaarsduik in de nieuwe haven. (foto: Esther Rasenberg).

Na 50 jaar stroomt er weer water door de haven van Zevenbergen. Op 1 januari vierden jongeren uit de gemeente dit heugelijke feit met een nieuwjaarsduik. De nieuwe haven verbindt het Hollands Diep met de Roode Vaart. Dankzij die nieuwe verbinding kan West-Brabant van extra zoetwater worden voorzien. Het water stroomt via een stuw in de Roode Vaart de haven in en stroomt via een duiker onder een doorgaande weg verder.

Bron: Projectplan waterwet Roode Vaart door Zevenbergen.

Het project is gerealiseerd door de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant, de provincie Zeeland, waterschap Brabantse Delta en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het project gaan zoetwatermaatregelen en de vernieuwing van het centrum van Zevenbergen hand in hand. De gemeente Moerdijk wilde de haven die sinds 1971 was gedempt, al jaren opengraven, maar kreeg de financiering niet eerder rond. Daarmee is dit project ook tevens een prachtig voorbeeld van zogenoemde ‘meekoppelen’.

Brandweerslang

Op 11 december vorig jaar was het eindelijk zover. Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk startte met het vullen van de haven met een brandweerslang. Om te zorgen dat 20 miljoen liter water geleidelijk de haven in zou vloeien, werden waterkanonnen ingezet. In eerste instantie steeg het peil slechts enkele centimeters door een complicatie aan de nieuwe stuw. Na de reparatie hervatte aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid-Van den Herik het vullen. Een klus die net voor kerstmis werd geklaard.

Zoetwatervoorziening

Via de open haven kan er nu dus extra zoetwater vanuit het Hollands Diep via het kanaal de Roode Vaart naar West-Brabant stromen. Een voorziening waar waterbeheerders de afgelopen jaren reikhalzend naar uitkeken.  Sinds de extreme droogte van de afgelopen jaren is de behoefte aan zoetwater alleen maar toegenomen. De bouw van het project in Zevenbergen heeft zo’n twintig maanden geduurd. De realisatie in Zevenbergen werd op 23 april 2019 feestelijk gestart. Het eerste emmertje zand werd symbolisch uitgegraven door een Zevenbergenaar die 50 jaar geleden zelf startte met de demping van de haven.

Meer flexibiliteit

Het zoete water uit de Roode Vaart is nodig voor de natuur, landbouw, bedrijvigheid en recreatie. ‘Door het opengraven van de haven is er meer flexibiliteit als het gaat om de aanvoer van zoet water in West-Brabant. Met een grotere wateraanvoer kunnen we de hoogte van het water in de rivieren Mark en Dintel, de Vliet en de polderwatergangen beter regelen’, is te lezen op de website van waterschap Brabantse Delta.

Waterinlaat

Het waterschap is ook verantwoordelijk voor de sluis Roode Vaart in Moerdijk. Via openingen in de sluisdeuren en een vaste waterinlaat naast de sluis kan er straks extra water uit het Hollands Diep naar de Roode Vaart stromen. Via een nieuw gemaal en de inlaatkanalen kan straks veel water vanuit het Hollands Diep naar de Roode Vaart Noord en het achterliggende gebied stromen. Het gaat dan om zo’n 3,5 kubieke meter water per seconde. Het gemaal kan het water omhoog pompen als het water in het Hollands Diep laag staat.