Artist impression van de nieuwe haven in Zevenbergen. Bron: Gemeente Moerdijk.

Binnenkort wordt de gedempte haven in Zevenbergen weer opengegraven. Via die open haven kan extra zoet water vanuit het Hollandsch Diep naar West-Brabant stromen. De gedempte haven gaat open omdat er plannen zijn voor het verzilten van het Volkerak-Zoommeer, ten westen van de Noord-Brabant. Er moet dan op een andere manier voldoende zoet water voor West-Brabant en Zeeland beschikbaar komen.

Op 23 april werd het project in Zevenbergen feestelijk gestart. Het eerste emmertje zand werd symbolisch uitgegraven door een Zevenbergenaar die 50 jaar geleden zelf startte met de demping van de haven. Eind mei wordt de eerste meter afgegraven en gaan de eerste damwanden de grond in aan de Noordhaven.

Kanaal

In het verleden liep het kanaal de Roode Vaart door Zevenbergen, tussen de Mark en het Hollandsch Diep. Met de heropening van de haven worden het noordelijk en zuidelijk deel van de Roode Vaart opnieuw verbonden. Zo wordt een extra aanvoerroute gecreëerd van zoet water voor de regio. Begin 1970 werd de haven in het centrum van de stad gedempt omdat het een open riool was geworden. Het is de bedoeling dat er in 2020 weer water door de nieuwe haven stroomt.

Efficiënte zoetwatervoorziening

Volgens de provincie Noord-Brabant kost het zoet houden van het water in het Volkerak-Zoommeer nu veel water uit de Maas en de Rijn. En dat terwijl die rivieren in de toekomst door de klimaatveranderingen minder water zullen gaan leveren. Er moet dus gewerkt aan een efficiëntere zoetwatervoorziening. Het zoete water uit de Roode Vaart is nodig voor de natuur, landbouw, bedrijvigheid en recreatie. Door het opengraven van de haven is er meer flexibiliteit als het gaat om de aanvoer van zoet water in West-Brabant.