Eind 2018 heeft Wateropleidingen nieuwe cursussen aangekondigd binnen het opleidingsprogramma Nieuwe Normering Waterveiligheid. Deze cursussen zijn inmiddels gepland. Het betreft vijf nieuwe cursussen voor beoordelaars/toetsers en ontwerpers van waterkeringen: Deskundigenoordeel Toets op MaatDuinenIndirecte MechanismenLangsconstructies en Rapporteren.

Opleidingsprogramma Nieuwe Normering Waterveiligheid

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) leert de waterkeringbeheerders beoordelen en ontwerpen volgens deze nieuwe normering, waarbij sprake is van een ‘overstromingsrisicobenadering’. Het programma is in 2015 gestart en loopt in ieder geval door t/m juni 2019. Het opleidingsprogramma bestaat uit deze cursussen:

leerlijn_innw_1500px

Medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen deze cursussen nog t/m juni 2019 kosteloos kunnen volgen. Hierbij geldt vol is vol, dus meld je snel aan. Kijk hier voor een overzicht van alle cursussen en startdata.