Nieuw systeem brengt pompen in het Internet of Things

KSB presenteert de ‘KSB Guard’, een nieuw systeem voor pompcontrole. Direct op de pomp gemonteerde en aan het netwerk gekoppelde trillings- en temperatuursensoren zorgen voor het eerst voor volledige transparantie van de beschikbaarheid op installatieniveau. Het systeem garandeert dat veranderingen in het bedrijfsgedrag van de machine vroegtijdig worden herkend en onderhoud beter kan worden gepland zonder hiervoor op locatie bij de pomp te hoeven zijn.

Anders dan bij voorgaande systemen is de ‘KSB Guard’ ideaal om achteraf te monteren. De sensoreenheid wordt met magneet en lijm aan de lagerstoel van de pomp bevestigd. Dit kan tijdens het operationeel bedrijf zonder dat de machine-instellingen gewijzigd hoeven te worden. Een eveneens meegeleverde batterij zorgt voor een onafhankelijke stroomvoorziening.

De gegevens worden éénmaal per uur verzameld en draadloos en versleuteld via een gateway naar de KSB-cloud verzonden voor verwerking. De gebruiker kan altijd en overal via een app met zijn mobiele telefoon, tablet of PC de statusgegevens van alle gecontroleerde pompen opvragen zonder ter plekke te hoeven zijn. Voor maximaal bereik in het veld legt de KSB Guard een netwerk aan tussen de gecontroleerde pompen, waardoor het aantal benodigde gateways in het veld tot een minimum beperkt blijft.

Naast actuele statusinformatie en geregistreerde trends kan met enkele clicks ook andere informatie over de pomp – zoals de gebruiksaanwijzing of een overzichtstekening – worden opgeroepen. Daarmee heeft de gebruiker snel en eenvoudig een compleet beeld van de technische toestand van zijn pompenbestand. Ook in geval van onderhoud heeft de gebruiker zo alle benodigde gegevens snel en eenvoudig bij de hand.

Als de gemiddelde trillingssnelheid of de temperatuur een voor-geconfigureerde of door de gebruiker ingestelde grenswaarde overschrijdt, genereert het systeem waarschuwings- of alarmmeldingen. Deze kunnen naar wens als e-mail of push-bericht worden verzonden zodat in geval van nood snel kan worden gereageerd. Het nieuwe apparaat is ontworpen voor centrifugaalpompen uit het KSB-productenprogramma of vergelijkbare pompen van de concurrentie.

Via de bijbehorende app of het web-portaal kan de gebruiker ook altijd de actuele belastingtoestand en het belastingprofiel van zijn ongeregelde pompen oproepen. Het nieuwe systeem is een doorontwikkeling van de technologie die al in eerdere controle- en analyse-units werd toegepast.

Met deze nieuwe ontwikkeling biedt KSB voor talloze bestaande pompen wereldwijd een betaalbare interface met het ‘Internet of Things’.

KSB is één van ’s werelds meest vooraanstaande producenten van pompen, afsluiters en bijbehorende systemen voor industrie en gebouwentechniek, water- en afvalwaterbeheer alsmede energietechniek en mijnbouw. Het concern is met eigen verkooporganisaties, productie- en servicebedrijven op alle continenten vertegenwoordigd. De Nederlandse dochteronderneming KSB Nederland is gevestigd in Zwanenburg.