Nieuw Aeres lectoraat wateronderzoek voor Miguel Dionisio Pires

Miguel Dionisio Pires van Deltares is academisch docent aan Aeres Hogeschool in Almere geworden. Het nieuwe lectoraat richt zich op ‘Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen’. Dionisio Pires werkt bij Deltares als aquatisch ecoloog/limnoloog en houdt zich bezig met innovatieve meettechnieken zoals remote sensing, DNA-sampling en onderzoek met drones.

Als nieuwe lector wil Dionisio Pires met zijn onderzoeksgroep handvatten aanreiken om een betere toekomstbestendige waterkwaliteit van met name oppervlaktewater te bewerkstelligen. Hij gaat samenwerken met diverse Almeerse studies, waaronder Toegepaste Biologie en Geo Media & Design, en met internationale studenten van de studie Aquatic Ecosystem Analysis. Daarnaast zal Dionisio Pires actief de samenwerking zoeken met partijen als Royal Eijkelkamp, Water Insight en ACACIA Water.

Met zijn lectoraat wil Dionisio Pires een impuls geven aan innovaties in het waterkwaliteitsbeheer. Hij zegt daarover; “Het zou fantastisch zijn als de innovaties echt een intrede doen in het waterkwaliteitsbeheer en daarmee een geaccepteerde methode worden. Ook hoop ik dat er studenten zijn die enthousiast raken door hun stage of opdracht en hierdoor een eigen spin-off bedrijf oprichten. Dan heb ik een belangrijk doel bereikt.’’