Nereda rwzi Utrecht genomineerd voor Global Water Awards 2019

De bouw van een nieuwe Nereda-installatie op rwzi Utrecht is genomineerd voor de Global Water Awards 2019 die op 9 april in London worden uitgereikt. De Utrechtse nieuwbouw is geselecteerd omdat het van alle Nereda-installaties – met 430.000 i.e. – de grootste is. Daardoor is het ruimtebeslag van de nieuwe Nereda-installatie opvallend veel kleiner dan die van de oude rwzi met de vele nabezinktanks.

Wereldwijd zijn er al meer dan 50 Nereda-installaties in gebruik voor het zuiveren van afvalwater. Een aantal hiervan staat in Nederland, zoals de eerste op rwzi Epe (2011). De installatie op rwzi Utrecht is met een piekdebiet van 13.200 m3 per uur veruit de grootste. De Nereda-technologie werkt met batch-reactoren waarin de verschillende behandelingsfasen achterelkaar plaatsvinden. De techniek is daardoor niet alleen energiezuiniger omdat het afvalwater minder verpompt hoeft te worden, de reactoren nemen ook veel minder plaats in beslag.  Op een grote rwzi zoals Utrecht is het verschil enorm. Daar zijn nu zes Nereda-reactoren gebouwd waardoor 14 nabezinkbassins overbodig zijn en straks gesloopt kunnen worden.

Super kleine voetafdruk
In zijn reactie op de nominatie wees René Noppeney, Global Director van Water Technology Products & Innovation bij Royal HaskoningDHV in het bijzonder op die super kleine voetafdruk. “We zijn erg trots dat we op deze prestigieuze prijzen zijn genomineerd. Met zijn kleine voetafdruk, hoge effluentkwaliteit, laag stroomverbruik en verwijdering van bio P is Nereda-technologie een gevestigde game-changer voor duurzame afvalwatertechnologie”, aldus Noppeney.

Aannemerscombinatie Heijmans-GMB bouwt de installatie in opdrachtgever van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, samen met Royal HaskoningDHV, de ontwikkelaars van de Nereda-technologie.  Het contract omvat ontwerp, constructie, inbedrijfstelling, onderhoud van de installatie gedurende 10 jaar en voortdurende operationele ondersteuning. De oplevering zal deze zomer plaatsvinden.

Overige nominaties
In de categorie Afvalwater projecten zijn de andere genomineerden voor de Global Water Awards 2019, de rwzi’s van Fengshanxi (Taiwan),  Madinat Salman (Bahrain) en Praag (Tsjechië).

Abonnees van Global Water Intelligence en Water Desalination Report kunnen tot 25 maart stemmen op alle nominaties, ook in de andere categorieën voor waterbedrijven, water leiders en ontziltingsprojecten.

De prijsuitreiking vindt plaats op 9 April in London als onderdeel van de 2019 Global Water Summit waar onder meer zullen spreken PWN-directeur Joke Cuperus, Waternet directeur Roelof Kruize, Evides operations manager industriewater Sigrid Scherrenburg  en directeur Water Finance Facility Jean-Pierre Sweerts

Voor meer informatie over de nominaties en het congres: https://globalwaterawards.com