Jakarta krijgt in het plan een dijk ter grootte van de Afsluitdijk (foto: Twitter).

Versterking van de huidige zeewering en de bouw van een dijk ter grootte van de Afsluitdijk. Dat zijn twee belangrijke elementen in een nieuw akkoord tussen Nederland, Zuid Korea en Indonesië om de waterproblemen van de hoofdstad Jakarta en omliggende gebieden aan te pakken.

Van Nieuwenhuizen ondertekende het akkoord 24 juni tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties over het voorkomen van waterrampen. Ze is hier twee dagen aanwezig bij een speciale sessie van de Verenigde Naties over waterrampen en bij het High Level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP).

Het akkoord voorziet verder in minder gebruik van grondwater, de aanleg van nieuwe drinkwatervoorzieningen en het tegengaan van watervervuiling. Nederland is sinds 2007 betrokken bij de aanpak van waterproblemen aan de kust van Jakarta.

Sinds 2016 werken Indonesië, Nederland en Zuid-Korea samen voor de bescherming en ontwikkeling van de kust. Dit is onlangs omgezet in een Integrated Flood Safety Plan. Door het onttrekken van grondwater zakt de bodem van de stad jaarlijks tot wel 15 centimeter. Zonder maatregelen tegen overstromingen zouden volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2030 al vier miljoen mensen in Noord-Jakarta hier de dupe van zijn.