Natuurmonumenten geborgde zetels afschaffen
Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds willen de geborgde zetels in waterschapsbesturen afschaffen (foto: Creative Commons).

Natuurmonumenten is voorstander van de afschaffing van geborgde zetels in de waterschapsbesturen. “Het systeem van geborgde zetels strookt in onze beleving niet met de huidige opvattingen van democratisch bestuur”, stelt Natuurmonumenten. “Gekozen vertegenwoordigers zijn ons inziens uitstekend in staat om oog te hebben voor specifieke deelbelangen, zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen.”

Natuurmonumenten trekt in dezen samen op met het Wereld Natuur Fonds. Beide organisaties spreken hun steun uit voor de initiatiefwet Democratisering Waterschappen, ingediend door GroenLinks. De Tweede Kamerverkiezingen vormen volgens hen een uitstekend aangrijpingspunt om keuzes te maken over de toekomst van de geborgde zetels: “Dit geeft voldoende tijd om tot wijzigingen te besluiten en deze door te voeren, voor de volgende waterschapsverkiezingen in 2023.”

Nultarief voor natuurterreinen

Het standpunt van de twee organisaties is door waterschapspartij AWP met gejuich ontvangen. “De Algemene Waterschapspartij pleit ook voor afschaffing van de geborgde zetels”, zegt vice-voorzitter Hans Middendorp. En hij gaat nog een stapje verder: “De AWP wil een nultarief voor de waterbelasting op natuurterreinen! Voor grote natuurterreinen gaat het om veel geld, maar voor de waterschappen gaat het landelijk om minder dan een half procent van de inkomsten. Wij vinden dat dat geld beter kan worden besteed aan natuurbescherming.”

Manifest

Ook de andere waterschapspartij, Water Natuurlijk, is al lang voorstander van het afschaffen van de geborgde zetels. Het was ook een van de standpunten in een manifest dat de waterschapspartij in de eerste helft van 2020 aan politieke partijen stuurde om in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen op te nemen. Nu de verkiezingscampagne in volle gang is, heeft Water Natuurlijk de verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen vergeleken met het eigen manifest. Op het punt van de geborgde zetels krijgen VVD, PVV, CDA, SP, FvD, SGP en DENK een onvoldoende van Water Natuurlijk. D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en 50Plus krijgen een voldoende en de CU vooralsnog het voordeel van de twijfel (die partij heeft niets over geborgde zetels of democratisering van de waterschappen in haar verkiezingsprogramma opgenomen). Uiteraard moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat het hier geen objectieve beoordeling betreft. Niet voor niets scoorden de twee partijen die in feite de basis vormen van Water Natuurlijk, D66 en GroenLinks, veruit het beste. Bovendien heeft Water Natuurlijk enkel gekeken naar de verkiezingsprogramma’s en niet naar het stemgedrag tijdens de afgelopen kabinetsperiode.