De afgelopen maanden waren twee bergingsschapen uit de kust van de Waddeneilanden bezig om wrakstukken te bergen (foto: Jac van Tuijn).

Wat er nu van de verloren lading van de MSC Zoe nog in zee ligt, ligt zo verspreid dat het zoeken naar de lading teveel kost. Ook met het oog op het milieu. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen is er met het zoeken al circa 51.000 liter diesel verstookt. Zij laat de Tweede Kamer daarom op woensdag 27 november per brief weten dat zij het zoeken wil staken. Van de 342 containers zijn er nu in totaal 299 geborgen.

De minister schrijft verder in de brief dat het inzetten van duikers voor het bergen van afval in en rond de gezonken containers ook te weinig oplevert en te riskant is. In september hebben duikers van Stichting Duik de Noordzee Schoon tien dagen in het gebied gedoken en circa 500 kilo afval afkomstig van de MSC Zoe naar boven gehaald. Van Nieuwenhuizen: “Er is veel waardering voor de inzet van deze zeer ervaren vrijwilligers, maar de conclusie is dat de inzet van deze methode, in verhouding tot risico’s en kosten, niet proportioneel te noemen is. Er zijn veel inspanningen nodig om een relatief geringe hoeveelheid afval boven water te krijgen.”

Fishing for Litter

Volgens de minister kan het opvissen van achtergebleven kleine ladingdelen beter op andere manieren gebeuren. Bijvoorbeeld via het Fishing for Litter project van KIMO, de vereniging van Nederlandse en Belgische gemeenten met belangen op en aan de Noordzee. Fishing for Litter is een bestaand project voor het opruimen van afval in de gehele Noordzeekustzone inclusief de Waddenzee. Vissers brengen dan verloren lading en ander zwerfafval aan land. Het afval is bijvangst op een route die toch al wordt afgelegd. De milieubelasting en de kosten zijn dan veel lager. Bovendien betrekt het de lokale vissers en kan een langjarige inzet op relatief eenvoudige wijze geborgd worden.

Schade

De achtergebleven rommel ligt zo wijd verspreid over de zeebodem, dat doorzoeken met schepen volgens Van Nieuwenhuizen geen zin heeft. Twee containers die al wel gelokaliseerd zijn, moeten nu nog wel worden geborgen. De bergingsoperatie heeft tot nu toe naar schatting 35 miljoen euro gekost. Die schade wordt betaald door rederij MSC. De minister probeert nog tot afspraken te komen met het bedrijf over de vergoeding van kosten die daar in de toekomst nog bijkomen. Lukt dat niet, dan neemt zij juridische stappen.