De MID-MIX-demonstratielijn in Wilp (foto: VSGM).

De innovatieve zuiveringsslibverwerkingslijn die wordt ontwikkeld door VSGM (Andelst), Attero (Apeldoorn) en Conovation (Someren), ontvangt ruim 470 duizend euro subsidie uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Dit bedrag is deels afkomstig uit het Gelderse EFRO-budget en deels uit Gelderse provinciale middelen. Met deze EFRO-subsidie kan de MID-MIX-demonstratielijn naar een volgend niveau worden gebracht.

De demonstratielijn bij Attero in Wilp is gebouwd om de grootschalige verwerking van zuiveringsslib te testen en te demonstreren. In de volgende stap, die door de EFRO-subsidie mogelijk wordt gemaakt, willen de drie partners aantonen dat hun eindproduct op CO₂-neutrale manier wordt gemaakt. Daarnaast kunnen afnemers zien dat de kwaliteit ook bij grote hoeveelheden constant is.

MID-MIX-technologie
VSGM introduceerde het Kroatische slibverwerkingsproces MID-MIX in 2018 in Nederland, met financiering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland. De tot nu toe meest gangbare verwerkingsmethode voor zuiveringsslib is verbranding, waarbij CO₂ vrijkomt. Met de MID-MIX-technologie wordt zuiveringsslib ontwaterd en worden vaste stoffen ingekapseld. De resterende stof is een droog product: Neutral. Dat kan worden ingezet bij allerlei toepassingen, bijvoorbeeld als cementvervanger in beton. Volgens VSGM is er in de bouwsector veel belangstelling voor Neutral.

Uit praktijkproeven blijkt dat de MID-MIX-installatie geschikt is om zuiveringsslibben met drogestofgehalten van 18% tot 55% te verwerken. Voor waterschappen die het MID-MIX-proces willen gaan toepassen, liggen de kosten naar verwachting tussen de 49 en 67 euro per ton slibkoek (bij een verwerking van ongeveer 100.000 ton slibkoek per jaar).

Bijna de helft van de kosten gedekt
Het consortium van VSGM, Attero en Conovation ontvangt de 470 duizend euro subsidie voor het project ‘Optimalisatie upcycleproces en toepassingen Neutral’. Met deze EFRO-subsidie is bijna de helft van de kosten voor dit project gedekt. De totale projectkosten bedragen namelijk ruim 1 miljoen euro.