Overzicht van de MID MIX installatie bij Attero in Wilp (foto: VGSM).

VSGM introduceerde in 2018 het Kroatische slibverwerkingsproces MID MIX in Nederland. De resultaten uit praktijkproeven met slib van vier waterschappen in de proefinstallatie in Wilp zijn veelbelovend. Ook is er veel belangstelling uit de bouwstoffenmarkt om het witte poederachtige eindproduct dat bij het proces ontstaat toe te passen in bouwstoffen. “De eerste aanvraag van 50.000 ton is binnen.”

Het Kroatische bedrijf Astra Engineering International ontwikkelde tien jaar geleden het MID MIX slibverwerkingsproces. In de installatie reageert ontwaterd zuiveringsslib onder specifieke condities met ongebluste kalk. Hierbij ontstaat een eindproduct (Neutral) dat als toeslagstof kan dienen in betonblokken en voor bodemstabilisatie.

In het buitenland zijn al jarenlang meerdere installaties in bedrijf, waaronder Servië, Frankrijk, Kroatië en Spanje. De installatie in Kroatië is sinds 2007 operationeel en staat op een rwzi van 100.000 v.e. De Spaanse installatie verwerkt percolaat van een stortplaats en zuiveringsslib. Ook deze installatie is sinds 2007 in bedrijf. In Spanje wordt Neutral voor 5 euro per ton verkocht aan een cementproducent. In Kroatië gaat Neutral als toeslagstof in een betontoepassing.

Vier waterschappen testen slib
Mladen Filipan van VSGM (Van Slib Grondstof Maken) is een goede bekende van de directeur van Astra Engineering International in Kroatië. “Wij kennen elkaar sinds de lagere school. In Kroatië bekeken we samen de installatie. Astra is in 2017 met Royal HaskoningDHV gaan samenwerken voor de introductie van de Nereda-installaties in Zuidoost-Europa. Medewerkers van RHDHV hebben de installatie in Kroatië ook gezien en zagen grote kansen voor de Nederlandse slibverwerking.”

VSGM kreeg vervolgens de kans van afvalverwerker Attero om de proefinstallatie van november 2018 t/m maart 2019 in Wilp te testen met onwaterd slib van vier waterschappen: rwzi Amersfoort (Waterschap Vallei en Veluwe), Maastricht-Limmel (Waterschapsbedrijf Limburg), Mierlo (Waterschap De Dommel) en Katwoude (Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier. Filipan is er nog steeds blij mee. “Je kunt wel een installatie hebben, maar zonder locatie om te testen en de juiste vergunningen kom je nergens.” STOWA begeleidde met ingenieursbureau Tauw de praktijkproeven en bracht hierover een rapport uit.

Uit de eerste resultaten blijkt onder meer dat de MID MIX installatie geschikt is om slibben met drogestofgehalten van 18% – 55% te verwerken. Een wezenlijk verschil tussen het MID MIX proces en bestaande slibeindverwerkingstechnieken is dat er na het MID MIX proces geen enkele reststof of as overblijft.

Ook is het gelukt om het onwaterd slib te verwerken tot het eindproduct Neutral. Voor de beoogde full-scale installatie in Wilp zijn nog aanpassingen nodig, zoals een voor-/nageschakelde stap om de hoeveelheid minerale olie in Neutral te reduceren. De kosten van het MID MIX proces liggen voor de waterschappen naar verwachting tussen de 49 en 67 euro per ton slibkoek (bij een verwerking van ongeveer 100.000 ton slibkoek per jaar).

MID MIX eenvoudig op te schalen
De MID MIX techniek is eenvoudig op te schalen. Hierdoor zou het bij uitstek een techniek kunnen zijn om de huidige tekorten in de Nederlandse slibverwerkingscapaciteit op te vangen, aldus de opstellers van het rapport.
De bouwstoffenmarkt heeft volgens Filipan veel belangstelling voor de toepassing van Neutral. “Al het materiaal dat tijdens de praktijktesten is ontstaan, hebben wij verkocht. Sterker nog, we moesten zelfs moeite doen om een paar zakken met monsters achter te houden.”

VSGM en partner Conovation zijn inmiddels gestart met de certificering van Neutral. Doel is om zo snel mogelijk aan de CE 12620 te voldoen: de Europese norm voor toeslagmaterialen voor onder andere beton. Daarnaast is de partner van VSGM, een leverancier van bouwstoffen, begonnen met het proces om diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL) te realiseren voor Neutral. Filipan verwacht dat het proces binnen zes tot negen maanden is afgerond.

De installatie in Wilp is voor 36 maanden verhuurd aan Attero. “Momenteel passen we de installatie aan naar een full-scale installatie. Er lopen ook gesprekken met diverse waterschappen. En dan de markt op met Neutral. De eerste aanvraag van 50.000 ton is binnen.” Filipan benadrukt dat VSGM een technologieleverancier is en geen eindverwerker. “Daarom verwelkomen wij samenwerking met andere partijen.”