Michiel van Haersma Buma blijft programmavoorzitter VPdelta

Op donderdag 31 mei 2018 nam Michiel van Haersma Buma officieel afscheid als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, maar zijn voorzitterschap van het VPdelta-programma blijft hij continueren. In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, kortweg VPdelta, werken de TU Delft en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter samen met verschillende partners uit het deltacluster.

Van Haersma Buma maakte het in zijn functie als dijkgraaf in 2012 mede mogelijk dat Flood Proof Holland gelanceerd kon worden. Sindsdien zet Van Haersma Buma zich proactief in om de ontwikkeling en marktacceptatie van innovatieve tijdelijke waterkeringen te versnellen om effectiever waterbeheer bij calamiteiten te organiseren. Ook de in mei geopende WaterStraat voor klimaatbestendige oplossingen draagt Van Haersma Buma een warm hart toe. Daarnaast werkte hij aan het concept de Waterbuffer, thermische energie uit oppervlakte water (TEO) en droeg hij bij aan de concrete inzet van innovatieve oplossingen, zoals digitale peilstokken en innovatieve waterkeringen.