Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek

Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start vandaag, en jij kunt meedoen. Met dit onderzoek meten burgerwetenschapers de waterkwaliteit van slootjes, meren en kleine plassen. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren zoeken wij 15.000 mensen die mee willen helpen. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank. Dit jaar doen ook de Nederlandse Waterschapsbank en zeven waterschappen mee, waaronder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Natuur & Milieu roept samen met de andere partijen jong en oud op om een meetkit te bestellen en een watertje in jouw buurt te onderzoeken. In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. ‘Maar de kleine plasjes en slootjes in de buurt, die heel belangrijk zijn in ons watersysteem, vallen hier meestal niet onder. Daarom is de hulp van veel inwoners door heel Nederland nodig. We verzamelen samen informatie in over hopelijk duizenden niet-onderzochte wateren. Dit is belangrijk, omdat schoon water de basis is voor allerlei planten en dieren in en rond het water’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Vang de watermonsters
Met de meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het water. Je meet de helderheid, het nitraatgehalte met een meetstripje uit de kit en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. In een digitaal verhaal ontdekken kinderen de onderwaterwereld. Uiteraard zijn de watermonsters Guppie, Drollentrol, Spoelbaksel en anderen steeds aanwezig. Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen. Je kunt je meetkit aanvragen via www.vangdewatermonsters.nl.

In het najaar publiceert Natuur & Milieu een uitgebreid rapport. Hierin zijn de duizenden gemeten wateren geanalyseerd en 100 locaties samen met wetenschappers van NIOO-KNAW nagemeten.

Biodiversiteit
In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk. Sander Mager, bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‘Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor alles dat in of bij het water leeft. Voor de grote wateren werkt het waterschap daar hard aan, maar dankzij dit nationale wateronderzoek krijgen we ook een vollediger beeld van de waterkwaliteit in de slootjes, beekjes en kleine plassen in ons gebied. Een prachtig en belangrijk initiatief. En daarnaast is het ook ontzettend leuk om samen met enthousiaste jongeren en ouderen te werken aan schoon water voor nu en in de toekomst.’

Vervuilers
Het gaat op sommige plekken nog niet zo goed met de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren. De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog kunnen worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten. Met de onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken.

Deelname aan het onderzoek is volledig Corona-proof te doen door je te houden aan de anderhalve meter afstand. Het is bekend dat de ziekte zich niet verspreidt in oppervlaktewater.