“Meer stikstofuitstoot door gesleep met vervuild baggerslib”

De opening van drie rijksbaggerdepots van Rijkswaterstaat om met PFAS en andere verontreinigingen vervuild baggerspecie op te slaan kan op bijstemming rekenen van Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers. “Goed dat er nu extra capaciteit komt, maar het zijn maar drie depots. Waarom gebruiken we niet de 70 zandputten die in Nederland beschikbaar zijn?”

Rijkswaterstaat stelt de rijksbaggerdepots de Slufter, Hollandsch Diep en IJsseloog open voor baggerspecie die dusdanig vervuild is met zowel PFAS als andere verontreinigingen dat het nergens kan worden toegepast. Dit geeft op korte termijn een oplossing voor stagnerende baggerprojecten, zowel van Rijkswaterstaat als van de waterschappen, stelt het kabinet. Het gaat hier om zeer vervuilde baggerspecie, waarvoor deze baggerdepots in de ogen van de overheid de meest veilige locatie zijn om deze bagger op te slaan.

Oplossing
Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers is het hier deels mee eens. De depots zijn vooral bedoeld voor de opslag van verontreinigd baggerslib dat vrijkomt bij het baggeren van doorgaande vaarwegen, zoals de Maas en de Waal. “Deze werkzaamheden lagen stil, dus het is goed dat er nu een oplossing komt.”

Zandputten
Tegelijkertijd vreest hij dat de stikstofuitstoot alleen maar zal stijgen door het gesleep met de vervuilde baggerspecie door het hele land. Alleen al in de Slufter is plaats voor miljoenen kuubs vervuilde baggerspecie, maar dat moet wel met vrachtwagens en schepen worden aangevoerd. Lokkerbol zou graag zien dat de overheid ook de 70 zandputten openstelt, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. “Uiteraard moeten we goed onderzoeken of besmetting van drinkwater met PFAS aan de orde kan zijn bij de zandputten. Maar bij een groot aantal zijn geen waterwingebieden in de buurt. Deze kunnen dus open worden gesteld.”

Zonde
Daarnaast wijst Lokkerbol erop dat de depots eigenlijk bedoeld zijn voor de opslag van een bepaalde categorie slib- en ook vervuild slib- , om deze onder geconditioneerde omstandigheden te verwerken. “Nu gaan we er redelijk schoon slib naar toe brengen. We gebruiken de depots dus niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is zonde.”