Het onderzoek vindt plaats in drie compartimenten. (foto: Mennobart van Eerden)

Op de Marker Wadden vindt een experiment plaats om bodemvorming uit slib nauwkeurig in kaart te brengen. Op dit moment worden daarvoor drie speciale compartimenten gevuld met slib uit het Markermeer. Het doel is om de geleidelijke omzetting van dun slib naar een voldoende stevige bodem voor rietmoeras te monitoren. De compartimenten vormen tevens een uitbreiding van 10 hectare.

Het vullen van de compartimenten gebeurt vanaf één punt. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang in de laagdikte en samenstelling van de sliblaag. Daardoor kan het bodemvormingsproces boven en onder water gedetailleerd worden bestudeerd. De onderzoekers zaaien daarnaast op verschillende plekken vegetatie in om de effecten van planten op het bodemvormingsproces te meten. Ze volgen de zetting van het slib in de tijd, de ontwikkeling van dichtheids- en sterkteprofielen, de waterspanningen en korst- en scheurvorming.

Van laboratorium naar Living Lab

Het experiment betekent een stap in schaalgrootte van laboratorium naar Living Lab. Onderzoekers voeren de komende jaren op gezette tijden metingen uit in de slibcompartimenten. Hiermee valideren zij de modellen voor bodemvorming -ontwikkeld in het laboratorium- in het veld. De kennis die het experiment oplevert is toepasbaar op andere plekken in binnen- en buitenland waar slib beschikbaar is voor aanleg of uitbreiding van natuurgebieden.

Partners

Het onderzoek is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden, een initiatief van Deltares, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en EcoShape. Voor EcoShape maakt dit onderzoek deel uit van het Living Lab for Mud, waarin tal van nuttige toepassingen van slib worden onderzocht.