Marjolein Haasnoot nieuw lid Wetenschappelijke Klimaatraad

Marjolijn Haasnoot, expert klimaatadaptatie bij Deltares, is vanaf 15 april een van de negen nieuwe leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). De ministerraad stemde op voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie in met de benoeming. De WKR adviseert de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd over klimaatbeleid. De adviezen van de WKR zijn wetenschappelijk onderbouwd en vooral gericht op de lange termijn. De WKR werkt onafhankelijk en interdisciplinair. Het eerste advies van de WKR, dat voor 1 februari 2024 wordt uitgebracht, gaat over dilemma’s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Dit advies dient als input voor het Klimaatplan dat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende jaren beschrijft. Het kabinet presenteert het Klimaatplan in het najaar van 2024.