Mario Jacobs nieuwe dijkgraaf waterschap Aa en Maas

Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op vrijdag 18 december unaniem besloten om Mario Jacobs aan te bevelen bij de Kroon als nieuwe dijkgraaf. Hij volgt per 23 april Lambert Verheijen op als voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van het waterschap. Jacobs (48) is vanaf april 2014 wethouder in Tilburg. Zijn portefeuille bevat onder andere de thema’s openbare ruimte en klimaatadaptatie, groen, natuur en landschap. Daarvoor werkte hij als hoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Helmond. Zijn loopbaan startte hij als ethicus bij de Nederlands Zorgfederatie. Aansluitend werkte Jacobs op Nyenrode Business University. Ook was hij werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en als programmamanager Economie & Innovatie bij Nicis Institute. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant legt de aanbeveling van het algemeen bestuur voor aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Mario Jacobs wordt door de minister voorgedragen voor de benoeming tot dijkgraaf van waterschap Aa en Maas bij Koninklijk Besluit. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar, waarna de dijkgraaf herbenoemd kan worden.