Marieke de Visser en Marten Hoeksema starten met Adviesteam Dijkontwerp

Marieke de Visser (Rijkswaterstaat) en Marten Hoeksema (Waterschap Vallei en Veluwe) gaan het Adviesteam Dijkontwerp opzetten en leiden. Dit team is door het programmabestuur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in het leven geroepen om met de projecten mee te denken en hen uit te dagen in de toepassing van de waterveiligheidsbenadering en nieuwe kennis.

Marieke de Visser is als adviseur, technisch manager en projectmanager werkzaam geweest bij het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) en neemt de ervaring die ze daar heeft opgedaan mee naar het Adviesteam. Marten Hoeksema werkt momenteel als technisch manager van het project Grebbedijk en neemt daaruit het projectperspectief mee.

Focus
De focus van het Adviesteam Dijkontwerp ligt op technisch inhoudelijke aspecten rondom projectaanpak, projectuitgangspunten en specialistische ontwerpvraagstukken. Daarnaast adviseert het Adviesteam de programmadirectie HWBP door het beantwoorden van technisch inhoudelijke vragen vanuit de begeleiding en het leveren van bijdragen aan bijvoorbeeld reviews en de ingangstoets. Het gaat om onafhankelijk, snel, specialistisch, integraal en multidisciplinair advies, gericht op handelingsperspectief voor versterkingsprojecten.

Verder opbouwen
De komende maanden wordt het Adviesteam Dijkontwerp verder opgebouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en het netwerk van het KPR. Voor de continuïteit werkt een deel van de voormalig KPR-adviseurs voor het Adviesteam. Projecten kunnen nu dus al bij het Adviesteam terecht. De komende maanden zal het team worden versterkt en de werkwijze worden doorontwikkeld, zodat het snel een hoogwaardige bijdrage kan leveren aan een waterveilig Nederland.

Kennisopbouw bij waterschappen versterken
Parallel loopt vanuit het Kennis en Kunde Platform (KKP) een traject om de kennisopbouw bij de waterschappen te versterken. Naast het geven van projectadvies deelt het Adviesteam daarom ook de rode draden die het team signaleert op basis van de opgedane ervaringen met anderen, zoals de betrokkenen bij het KKP, instrumentontwikkeling (BOI) en kennisontwikkeling.

Begeleidingsgroep
Het Adviesteam werkt in opdracht van een begeleidingsgroep en wordt gefinancierd vanuit de dijkrekening. De begeleidingsgroep wordt gevormd door de directeuren van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), programmadirectie HWBP en Rijkswaterstaat.