De internationale Waddenzee is sinds 2014 UNESCO Werelderfgoed (foto: Creative Commons)

Op 17 en 18 mei is Nederland gastheer van de dertiende trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee. Die conferentie vindt plaats in Leeuwarden, dat dit jaar een van de culturele hoofdsteden van Europa is. Op de conferentie zal minister Carola Schouten namens Nederland de voorzittershamer overdragen aan Duitsland. Daarmee komt een eind aan vier jaar voorzitterschap.

Nederland, Duitsland en Denemarken werken al veertig jaar samen aan de bescherming van de Waddenzee. In deze periode werd bijvoorbeeld de internationale Waddenzee in 2014 geclassificeerd als UNESCO Werelderfgoed. Deze wereldwijde erkenning biedt kansen voor de regio voor duurzame economische groei, zo werd vastgesteld op de vorige trilaterale ministersconferentie, in 2014 in Tønder (Denemarken).

Afspraken van vier jaar geleden
Elke vier jaar worden de trilaterale afspraken opnieuw besproken. De afspraken in 2014 gingen onder andere over de bescherming van de Waddenzee als werelderfgoed: de Waddenzee is een essentiële stop-over voor twaalf miljoen trekvogels, waarvan vele er ook broeden. Verder zijn afspraken gemaakt over het benutten van de kansen van de Waddenzee als Werelderfgoed, bijvoorbeeld door de oprichting van een Internationale Wadden Sea World Heritage Foundation, over natuurbehoud en een geïntegreerd ecosysteembeheer, duurzaam medegebruik (duurzame visserij, vergroening van de havens) en, last but not least, over klimaat: de stijging van de zeespiegel en temperatuursveranderingen kunnen een grote impact hebben op de veiligheid van de bewoners en de biodiversiteit.

Nieuwe afspraken voor de komende vier jaar
Op 18 mei wordt door de ministers van de drie landen de Verklaring van Leeuwarden getekend. Hierin wordt teruggekeken op wat de afgelopen vier jaar onder Nederlands voorzitterschap is bereikt en wordt stilgestaan bij de afspraken voor de komende vier jaar. Nieuwe onderwerpen zijn onder meer:
• afval in zee;
• dark sky (maatregelen tegen lichtvervuiling);
• CO2-neutraliteit;
• verduurzaming verbindingen tussen vaste wal en eilanden.

Ook Mauritanië en Zuid-Korea aanwezig op conferentie
Behalve de Duitse en Deense delegatie, komen ook een Mauritaanse en Zuid-Koreaanse delegatie naar de Waddenzeeconferentie. Nederland heeft met beide landen samenwerkingsverbanden gesloten vanwege de parallellen met de natuurgebieden Parc National Banq d’Arguin (Mauritanië) en Getbol (Zuid-Korea). Er is onder andere samenwerking op het gebied van vogelmigratie, kennisuitwisseling en educatie. Het natuurgebied Getbol staat momenteel op de nominatie om benoemd te worden tot werelderfgoed.

Culturele publieksactiviteiten
Naast de besloten regeringsconferentie vinden er op 17 mei een trilaterale havenconferentie plaats en een nationaal Waddencongres van het Waddenfonds. Op 17 en 18 mei is Leeuwarden bovendien het toneel van allerlei publieksactiviteiten, zoals een Waddenmarkt en diverse culturele activiteiten (o.a. films). De komende maanden gaan jongeren op zoek naar verhalen over de Wadden en zullen startups naar de Waddeneilanden gaan om oplossingen te zoeken voor thema’s als afval, energie en leefbaarheid.