Laag grondwaterpeil blijft zorgen baren

Boeren en waterschap investeren in extra stuwtjes om droogt tegen te gaan. copyright Waterschap De Dommel

Oproep om water vast te houden

Voor het derde jaar op rij heeft het onderwerp droogte en vooral de grondwatervoorraad de volle aandacht van Waterschap De Dommel. Want ondanks de regen die deze maanden valt, blijft de lage grondwaterstand zorgen baren. Op sommige plekken is nog jaren extra regen nodig om het grondwater aan te vullen. Zo groot is het watertekort onder de grond.

 

Stuwen hoog: sparen voor de zomer

Het waterschap houdt de stuwen nog steeds zo hoog mogelijk om alle regen die valt, vast te houden. Zo nat mogelijk de winter uit, is het doel. Water sparen voor drogere tijden en de kans op onttrekkingsverboden verkleinen. Agrariërs en andere grondeigenaren kunnen helpen door het water zo lang mogelijk in hun sloten te houden, zodat het in de grond kan zakken. Boeren werken ook mee door later het land op te gaan voor grondbewerking of bemesting.

 

Actie mét boeren

Het waterschap biedt agrarisch ondernemers de mogelijkheid om samen te investeren in een zelf te bedienen stuw. Deze actie leverde vorig jaar 64 extra ‘schotbalkstuwen’ op, vooral bij boeren op de hoge en droge zandgronden. Agrariërs kunnen zich hiervoor nog altijd aanmelden bij het waterschap. Dit is één van de maatregelen van het waterschap tegen droogte.

 

300 mm regentekort

Vooral het hoger gelegen gebied onder de lijn Tilburg – Eindhoven kampt met droogte. Het regentekort van de afgelopen 2 jaar is zo’n 300-350 mm. Ter vergelijking: gemiddeld valt er per jaar in totaal 750 mm regen. In de droge en warme jaren 2018 én 2019 verdampte er netto meer water dan er aan regen viel. Normaal gesproken vult de najaars- en winterregen het grondwater weer aan.

In de beekdalen boven de lijn Tilburg – Eindhoven is de grondwatersituatie minder nijpend. Daar zit het grondwater dichter onder het maaiveld.

Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.