KWR-onderzoeker betrokken bij Singaporees project nanofiltratie membraanbioreactor

Op 1 maart start bij het Singapore Membrane Technology Centre (SMTC) een project naar waterhergebruik met een nanofiltratie membraanbioreactor. Hiermee kan volgens de betrokken partijen tot meer dan 90 procent van het afvalwater worden hergebruikt. Gastprofessor aan de Universiteit van Gent dr.ir. Emile Cornelissen (KWR) treedt op als medeonderzoeker.

Het project vindt plaats binnen het Competitive Research Programme (CRP) van de National Research Foundation (NRF). Het CRP-subsidietraject is gericht op multidisciplinair, innovatief onderzoek dat relevant is voor de Singaporese situatie. Het project is eind vorig jaar toegekend aan het onderzoeksteam van Singapore Membrane Technology Centre (SMTC).

Conferentie
Cornelissen sprak vorig jaar in april in Singapore tijdens de conferentie ‘Engineering with Membranes’. Het doel van de conferentie was om kennis te delen over de meest recente ontwikkelingen in membraan technologie. Cornelissen presenteerde tijdens de sessie over voorbehandeling zijn onderzoek over minimale voorbehandeling voor het beheersen van membraanvervuiling bij omgekeerde osmose of reverse osmosis (RO). Het effect van verschillende typen voorhandeling werden getest op verstopping en membraanvervuiling.

Conclusie
Zijn conclusie was dat één-staps RO 20 procent lager in kosten is dan de ultrafiltratie (UF) – RO scenario. Dit komt volgens Cornelissen vooral doordat de energie-intensieve ultrafiltratie stap niet nodig is bij één-staps RO. Installatie onderhoudskosten van beide methodes waren ook opgenomen in de financiële analyse. Eén-staps RO is een waterzuiveringsmethode waarmee het mogelijk is om in één zuiveringsstap onberispelijk water van zeer hoge kwaliteit te maken. Lucht- en waterspoeling is effectief om verstopping te controleren in voedingswaterkanaal, terwijl het verlagen van fluxwaarden resulteert in minder membraanvervuiling. Een lagere flux (datgene dat door het membraan wordt geperst) betekent minder vuillast naar het membraan toe, en dus ook minder vervuiling ervan.

Hergebruik
Het onderzoek van SMTC past een nieuw, in Singapore ontwikkeld, lagedruk nanofiltratie membraan toe als barrière tegen actief slib, deeltjes en opgeloste stoffen. Hierdoor kan nageschakelde omgekeerde osmose efficiënter worden verricht, en is het volgens de betrokken partijen mogelijk tenminste 90 procent van het afvalwater terug te winnen. Met state-of-the art technieken is dit percentage lager (75-85%). Het is de bedoeling het concept op locatie aan te tonen op pilotschaal bij het Singaporese waterbedrijf PUB. Het project duurt drie jaar.

Lees hier het persbericht