KWR Honorary Fellowship 2020 voor virologe Marion Koopmans

Hoogleraar virologie Marion Koopmans ontving op 9 november het KWR Honorary Fellowship 2020. Dat gebeurt tijdens een feestelijke ceremonie en aansluitend een mini-symposium rioolwateronderzoek naar SARS-CoV-2 RNA. KWR reikt het Honorary Fellowship sinds 2015 uit aan een persoon die zich in bijzondere mate verdienstelijk maakt voor het publieke en collectieve gedachtegoed dat KWR dient. Koopmans krijgt de eretitel als erkenning voor haar enorme inzet in het verbinden van wetenschap en professionele praktijk gedurende de coronapandemie.

Volgens KWR waren er vier overwegingen die hebben geleid tot het besluit om Marion Koopmans te eren met het Honorary Fellowship. Ten eerste het op duidelijke wijze via sociale media en bij nieuwsuitzendingen communiceren over het belang van rioolwatermetingen tijdens de COVID-19 pandemie. Ten tweede het inzetten van haar netwerk en het verbinden van de water- en gezondheidsspelers op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (o.a. met Erasmus MC, RIVM en ministeries). Verder het ondersteunen van het project Rijnmond, waarin op wijkniveau over de gehele surveillance-pyramide de relatie is gelegd tussen de besmettingscijfers van SARS-CoV-2: van riool, teststraten, huisartsen tot en met ziekenhuizen. En ten slotte het feit dat zij als lid van de Externe Wetenschappelijke Advies Raad van KWR de wetenschap met de praktijk wist te verbinden.

Het onderzoek van Marion Koopmans, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam, richt zich op de overdracht van virussen van dieren op mensen (zoönosen), en op grootschalige verspreiding tussen mensen (outbreaks en pandemieën). Om deze besmettingstrajecten in kaart te brengen, maakt ze gebruik van de genetische informatie die zich in de vorm van DNA of RNA in virussen bevindt. Koopmans heeft sterk bijgedragen aan de bestrijding van uitbraken van ebola, zika en coronavirussen. Ze is een wereldleider binnen het onderzoek naar virusverspreiding en ze zorgt dat de resultaten worden toegepast. Om besmettingstrajecten in kaart te brengen, maakt Koopmans gebruik van de genetische variatie in virussen. Ze is de initiatiefnemer van het wereldwijde NoroNet-netwerk voor onderzoek aan norovirussen: beruchte verwekkers van buikgriep. Als adviseur bij de Gezondheidsraad en de WHO speelt ze een belangrijke rol bij de bestrijding van infectieziekten.

Marion Koopmans ontving het KWR Honorary Fellowship beeldje uit handen van Idsart Dijkstra, kennisgroepmanager Water bij KWR (foto: KWR).