Foto: Pixabay

Eind september en begin oktober is het aantal coronadeeltjes in rioolwater met drie snelle stijgingen opgelopen tot 1699. Of de huidige herfstgolf nog hogere aantallen gaat geven, moet nog blijken.

Bij de vorige herfstgolf in 2021 piekte het aantal op 1273, om later in de winter en voorjaar nog verder door te pieken. Dit blijkt uit de RIVM-cijfers op het Nationaal Coronadashboard, dat tot 4 oktober is bijgewerkt. Dat is nog ver weg van het piekrecord van 2599 op 6 maart 2022.

Na de vakantie bleef het aantal coronadeeltjes wekenlang schommelen rond de 500 en in de tweede helft van september begon de toename. In eerste instantie vooral in Oost-Brabant. Van 26 op 27 september deed zich ineens een sterke stijging voor, van 946 naar 1217 deeltjes. Die toename was landelijk. Op 2 oktober noteerde veiligheidsregio Groningen een gemiddelde van 2055.

Piekrecord

Opvallend is het grillige verloop van de metingen, die in september 2020 op alle rwzi’s zijn gestart. In de herfst van 2020, nog voor de start van de vaccinatie, piekte het aantal nog op 713 deeltjes. Een lange periode daarna bleef het aantal rond de 500 à 600 schommelen. De winter van 2021 gaf drie piekmomenten, met als absoluut record de meting op 6 maart 2022: 2599 deeltjes per 100.000 inwoners. Afgelopen mei zakte het weg naar 500, om in juni/juli wederom te pieken.

Lokale verschillen

Het RIVM laat het inkomende rioolwater op iedere rioolwaterzuiveringsinstallaties vier keer bemonsteren en de meetgegevens worden gepubliceerd op de National Coronadashboard. De meetgegevens zijn omgerekend naar het aantal inwoners dat op de rwzi is aangesloten en per gemeente apart weergegeven. De metingen kunnen per gemeente heel erg verschillend zijn.

Minder testen

De rioolwatermetingen worden door het RIVM daarom ook gezien als een belangrijk middel om te zien waar besmettingen zich concentreren. De relevantie van de rioolwatermetingen is toegenomen, omdat steeds minder mensen zich laten testen doordat, dankzij de vaccinaties, de gevolgen van de coronabesmettingen afnamen. In perioden met een heel lage besmetting was goed te zien waar de haarden zaten. Op dit moment is het aantal deeltjes overal weer hoog en is er geen sprake meer van specifieke haarden.

Zie de voor de laatste metingen het Nationale Corona Dashboard/rioolwater.