De Zeven Provinciën is een van de tien schepen die een ballastwaterbehandelingssysteem krijgen (foto: Koninklijke Marine).

De Koninlijke Marine heeft zestien ballastwaterbehandelingssystemen van Optimarin bij Goltens Green Technologies besteld. De komende twee jaar vindt de installatie op tien schapen plaats.

Na een ratificatieproces van twaalf jaar is in 2016 het ballastwaterverdrag van de internationale scheepvaartorganisatie IMO geratificeerd. Het verdrag verplicht reders om micro-organismen in het ballastwater aan boord te doden, om te voorkomen dat zij worden uitgezet in gebieden waar zij niet thuishoren en daar het ecosysteem verstoren.

Opvallende beslissing

Het verdrag gaat waarschijnlijk pas over twee jaar in, maar de Defensie Materieel Organisatie, dat de inkoop verzorgt, is nu al overgegaan tot de aanschaf van de ballastwaterbehandelingssystemen. Een opvallende beslissing omdat marineschepen in feite zijn vrijgesteld van de Marpol Annex VI richtlijn. Bovendien hebben marineschepen relatief weinig ballastwater nodig.

Nieuwe regelgeving

Het in Groningen gevestigde Goltens Green Technologies zal de systemen die het ballastwater met UV reinigen aan boord van de marineschepen ontwerpen en installeren. Zij voldoen na installatie aan de nieuwe regelgeving voor het lozen van ballastwater van de IMO en die van de US Coast Guard.

Amerikaanse kustwacht

Het door DNV-GL goedgekeurde Optimarin-systeem voldoet al aan de regelgeving van de IMO Ballast Water Management Convention. Van de Amerikaanse kustwacht wordt het certificaat in de tweede helft van dit jaar verwacht.

Tien schepen

De ballastwaterbehandelingssystemen komen op de landingplatformdocks Rotterdam en Johan de Witt, de fregatten Tromp, Evertsen, De Zeven Provinciën en De Ruyter plus schepen voor speciale doeleinden Van Kinsbergen, Pelikaan, Luymes en Snellius.