Onthulling bouwbord damwandproef in Eemdijk door Erik Kraaij, directeur HWBP en Tanja Klip, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe (foto: POV Macrostabiliteit).

Eind dit jaar wordt in de zogenoemde damwandproef, een dijk met damwand, tot bezwijken gebracht. Het doel is meer inzicht te krijgen in de sterkte van de constructie. Donderdag 13 juli vond in Eemdijk de officiële aftrap van deze praktijkproef plaats.

Op de proeflocatie werd een bouwbord onthuld door directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Erik Kraaij en dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe Tanja Klip. Volgens Erik Kraaij zijn praktijkproeven cruciaal. “Alleen zo komen we tot beproefde innovaties en nieuwe technieken die ons helpen om 1100 kilometer aan afgekeurde dijken weer op het gewenste veiligheidsniveau te krijgen, binnen planning en budget.”

Controledijk
Bij de damwandproef wordt een damwand in een aangelegde proefdijk tot bezwijken gebracht. Het doel is om meer inzicht te krijgen in het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte van zo’n constructie. Ter controle wordt ook een dijk zonder damwand tot bezwijken gebracht. Tijdens de proef wordt continu gemonitord wat er in de dijk gebeurt. Zo ontstaat een case op basis waarvan een controle van de huidige en toekomstige beoordelingsmethodieken kan plaatsvinden.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de proef zijn in volle gang. De grond is onderzocht, de monitoring gestart en op dit moment wordt de proefdijk opgebouwd. Het dijklichaam krijgt al aardig vorm. De daadwerkelijke proef vindt plaats in november of december. Het initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking met Deltares, Waterschap Vallei en Veluwe, Witteveen en Bos, Liebregts, Fugro en Arcelor Mittal.

Macrostabiliteit
De damwandproef is een opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit, een programma dat onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er worden innovatieve oplossingen gezocht voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Veelbelovende methodes worden direct beproefd en waar mogelijk ingezet als pilot in projecten.

Enorme opgave dijkversterking
Na de invoering van de nieuwe normering is het Hoogwaterbeschermingsprogramma belast met de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor de gehele dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit