Kaumera Nereda® Gum

Grondstoffen worden schaars, dus moeten we circulair denken en verspilling minimaliseren. Daarom werken de waterschappen aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie én waardevolle grondstoffen geproduceerd worden, zoals Kaumera

Onderzoekers aan de TU(Technisch Universiteit) Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda® Gum.

Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, TU Delft, RoyalHaskoningDHV en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) werken samen aan het winnen en vermarkten van deze biogrondstof en brengen de eigen expertise en kennis in. Op deze manier werken waterschap, wetenschap en bedrijfsleven samen aan de waterzuivering én grondstoffen voor de toekomst. Waterschap Rijn en IJssel bouwde hiervoor in 2019 een fabriek in Zutphen.

Op het terrein van de waterzuivering Epe heeft Waterschap Vallei en Veluwe een hal gebouwd met een Kaumera installatie. Per 1 december 2020 is de installatie in bedrijf. Hierbij wordt Vallei en Veluwe ondersteund door een aantal waterschappen die voorop lopen bij het winnen van grondstoffen als Kaumera (Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Noorderzijlvest, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Waterschapsbedrijf Limburg).