Makandraprogramma
Minister Liesje Schreinemacher (foto: Martijn Beekman).

Als het aan minister Liesje Schreinemacher ligt, krijgt watermanagement een plaats in het Nederlands-Surinaamse Makandraprogramma. “Dat programma gaat om technische assistentie op meerdere terreinen, bijvoorbeeld gezondheidszorg en financiële hervormingen. Daar zou watermanagement ook goed in ondergebracht kunnen worden”, stelde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in haar antwoord op Kamervragen van Raoul Boucke (D66).

Boucke stelde zijn vragen op dinsdag 7 juni, tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer, naar aanleiding van de watersnoodramp in Suriname. Hij wilde weten hoe Nederland gaat reageren op de hulpvraag vanuit Suriname. Die hulpvraag is zeer recent, stelt minister Schreinemacher: “Dat verzoek heeft ons eigenlijk pas afgelopen donderdag bereikt, via de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, de heer Ramdin. Daarin vraagt hij eigenlijk twee dingen. Op korte termijn vraagt hij om spullen, zoals mobiele klinieken, sanitair en tenten. Op de langere termijn vraagt hij om technische assistentie, bijvoorbeeld in het kader van watermanagement. Wij willen daar als Nederland graag aan voldoen. Vanmiddag zitten er mensen van mijn ministerie met IenW, Defensie en de RVO bij elkaar om te kijken waaraan we op korte termijn kunnen voldoen en waaraan op de lange termijn. Nederland steunt Suriname ook al in het Makandraprogramma. Daar zou bijvoorbeeld dat watermanagement ook goed ondergebracht kunnen worden. Dus op die twee manieren wil Nederland Suriname zeker bijstaan.”
Tekst loopt verder onder de foto

Makandraprogramma
Watersnood in Suriname (foto: Ronnie Brunswijk / CC).

Klimaatverandering

Boucke trok het probleem vervolgens wat breder, van watermanagement naar klimaatmitigatie en -adaptatie: “Het is immers duidelijk dat Suriname nu een probleem heeft met heel veel wateroverlast, maar op de langere termijn door de klimaatverandering ook bijstand nodig zal hebben, met name technische bijstand, bijvoorbeeld voor het onderhouden van sluizen en kanalen en de waterafvoer, maar ook voor projecten voor klimaatadaptatie op de lange termijn.” In haar reactie wees de minister op een beleidsnota waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd: “Voor de zomer kom ik met een nieuwe nota over het nieuwe beleid op het punt van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Daar zullen klimaatmitigatie en -adaptatie zeker een heel grote rol in spelen. Zoals ik net al zei, hebben wij als Nederland kennis, kunde en expertise op het terrein van watermanagement. Bijvoorbeeld het Makandraprogramma zou daar dus heel goed in kunnen passen, ook voor Suriname.”

‘Samen optrekken’

Het Makandraprogramma is opgezet naar aanleiding van de gedeelde wens van Nederland en Suriname om op overheidsniveau samen te werken. Makandra staat voor ‘samen optrekken’ in het Sranan Tongo. Het gaat om een meerjarig (2021-2025) programma van in totaal 6 miljoen euro, gericht op technische assistentie aan Suriname. De uitvoerende instantie van het Makandraprogramma is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die ervaring heeft met dergelijke programma’s, bijvoorbeeld het Shiraka-programma voor technische assistentie aan de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika).

Mangroveproject

Raoul Boucke gebruikte de spreektijd die hem nog restte vervolgens om een lans te breken voor een Surinaams kustbeschermingsproject waar hij nauw bij betrokken is: “Ik ben ambassadeur van het mangroveproject van professor Naipal in Suriname. Professor Naipal is een hoogleraar aan de Universiteit van Suriname die in z’n eentje, met studenten, werkt aan slimme natuuroplossingen om aan kustbescherming te doen. Want de Surinaamse kust is net als de Nederlandse kust heel laag gelegen. Er zijn heel veel problemen met wateroverlast en overstromingen. Dus nogmaals een oproep aan de minister om het wel te verbreden en de kennis en knowhow die we in Nederland hebben, ook voor Suriname beschikbaar te stellen.”

Handel

In haar antwoord maakte Schreinemacher duidelijk dat zij behalve minister voor ontwikkelingssamenwerking ook minister is voor buitenlandse handel: “Er is natuurlijk ook een grote handelscomponent, waarbij we bijvoorbeeld die slimme kustbescherming en oplossingen die Nederland te bieden heeft, wel ondersteunen. Bijvoorbeeld vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Wij proberen exportkredietverzekeringen daarbij te laten helpen. Of we kijken hoe we onderzoeken kunnen ondersteunen ter plaatse. Wat dat betreft doen we al veel, maar ik zal ook nog kijken of we meer kunnen doen waar handel en ontwikkelingssamenwerking samenkomen.”

Makandraprogramma
Watersnood in Suriname (foto: Ronnie Brunswijk / CC).