De Maeslantkering wordt jaarlijks getest met een functioneringssluiting. (foto: Rijkswaterstaat).

Het ontwerp van een nieuw Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) voor de Maeslantkering wordt opnieuw opgestart. En de werkwijze en de organisatie van zowel opdrachtnemer als Rijkswaterstaat worden ingrijpend aangepast. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat 15 augustus in een brief aan de Tweede Kamer. Zij verwacht dat de Maeslantkering uiterlijk in 2021 beschikt over een besturingssysteem dat voldoet aan de wettelijke waterveiligheidsnormen.

De Maeslantkering is ontworpen met een faalkans van 1:1000, maar blijkt in de praktijk een faalkans te hebben van 1:100. Om de betrouwbaarheid van de Maeslantkering toch te garanderen treft Rijkswaterstaat extra beheermaatregelen. Deze maatregelen worden jaarlijks beoordeeld en onderschreven door een commissie van onafhankelijke deskundigen en getoetst met proefsluitingen.

Intern onderzoek

De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat het herontwerp van de besturingssoftware in 2016 is gestart. Na een eerdere vertraging in het project heeft Rijkswaterstaat in 2018 een interne toets uitgevoerd. Naar aanleiding van deze toets is de afgelopen maanden ook een herijking uitgevoerd op de projectaanpak. Het resultaat daarvan is dus een rigoureuze aanpassing van de werkwijze en de organisatie.

Onafhankelijke toets

Volgens Van Nieuwenhuizen is de nieuwe aanpak getoetst en onderschreven door de onafhankelijke Adviescommissie Stormvloedkeringen, bestaande uit de professoren Hertogh, Vrijling en Stuurman. Ook verklaart zij dat gedurende de periode dat wordt gewerkt aan een nieuw besturingssysteem het betrouwbaar functioneren van de Maeslantkering met beheersmaatregelen wordt gewaarborgd. Ook deze maatregelen zijn door de Adviescommissie Stormvloedkeringen vooruitlopend op het stormseizoen tot nu toe telkens getoetst en onderschreven.

Extra beheermaatregelen

De commissie Stormvloedkeringen heeft eerder geadviseerd om de beheerorganisatie te versterken en de specifiek noodzakelijke kennis te borgen. Rijkswaterstaat heeft deze adviezen opgevolgd en inmiddels grotendeels geïmplementeerd. Op 3 januari 2018 is de Maeslantkering succesvol gesloten in stormcondities. De jaarlijkse functioneringssluitingen in september zijn telkens succesvol uitgevoerd, inclusief een geplande handmatige sluiting in 2016. Op deze manier wil Rijkswaterstaat het betrouwbaar functioneren van de Maeslantkering in de periode tot oplevering van het nieuwe besturingssysteem borgen, besluit de minister.