Jan Bonjer nieuwe dijkgraaf waterschap Hollandse Delta

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft de 62-jarige Jan Bonjer unaniem voorgedragen als kandidaat-dijkgraaf. De beoogde opvolger van Gerard Doornbos werd door de vertrouwenscommissie gekozen uit 21 kandidaten. Bonjer, afgelopen acht jaar hoofdredacteur bij Het Financieele Dagblad, heeft zin in deze nieuwe uitdaging: “Waterschap Hollandse Delta bouwt aan een nieuwe toekomst. Daaraan wil ik graag bijdragen met behulp van mijn kennis, creativiteit en leiderschap. In het waterbeheer komen grote eigentijdse uitdagingen samen: klimaatverandering, zeespiegelstijging, verdroging, verzilting, de overgang naar een circulaire economie et cetera. De wereld van het waterschap is relevanter dan ooit. Het is belangrijk om dat besef in bredere kring te laten doorbreken. Mijn netwerk en ervaring in de mediawereld komen daarbij van pas.”
Het is de bedoeling dat de nieuwe dijkgraaf start op 1 april.