Minister van Nieuwenhuizen maakt de lancering van het flagship rapport ook via Twitter bekend. (Beeld: Twitter).

Kwetsbare gebieden moeten wereldwijd beter worden beschermd tegen weersextremen. Dat is de conclusie van een nieuw rapport dat de Global Commission on Adaptation vandaag presenteerde. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is lid van de commissie en zij onderstreept dat schade door wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen verder toeneemt als er niet snel wordt geïnvesteerd in preventieve maatregelen.

Het rapport van de commissie laat zien dat rampen als gevolg van extreem weer steeds meer slachtoffers maken. Door overstromingen wordt jaarlijks wordt inmiddels 73 miljard dollar schade geleden. Investeringen in een omgeving en infrastructuur die opgewassen zijn tegen weersextremen, leiden tot minder slachtoffers en minder schade aan de economie. Onderzoek laat zien dat elke dollar die geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld dijkversterking tussen de 2 en 10 dollar bespaart, omdat er bij hoogwater minder schade is. Volgens de commissie zou een globale investering van 1800 miljard dollar tot 2030 ruim 7 biljoen dollar aan besparingen opleveren.

Promotie van Nederlandse oplossingen

“We laten als commissie met dit rapport zien waar de uitdagingen liggen die snel moeten worden opgepakt, waarbij ook Nederlandse oplossingen worden aangedragen”, aldus minister Van Nieuwenhuizen. “Onze delta-aanpak kan een blauwdruk zijn hoe je zowel in kustgebieden als rivieren schade kunt beperken door slim te investeren in maatregelen. Landen als Bangladesh en Vietnam hebben deze aanpak overgenomen. Dat leidt daar nu al tot minder slachtoffers en minder schade. Maar er staan voor Nederland ook belangrijke lessen in het rapport. Met de verwachting dat het warmer en droger wordt, moeten we leren van andere landen die daar al langer mee kampen en praktische oplossingen overnemen, bijvoorbeeld het opsparen van water tegen de droogte.”

Nederlands initiatief

De Global Commission on Adaptation is vorig jaar op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen opgericht en wordt voorgezeten door Ban Ki-Moon, Kristalina Georgieva en Bill Gates. Het initiatief wordt nu al ondersteund door 19 landen Doel van de commissie is om, naast de noodzaak die er is voor terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, landen en regio’s te overtuigen van de noodzaak tijdig te investeren in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit om klaar te zijn voor de gevolgen van toenemende weersextremen, zoals stijging van de zeespiegel, lange periodes van hitte en droogte en steeds minder schoon drinkwater.

Klimaattop 2020 Amsterdam

Het flagship rapport wordt op 24 september bij de VN in New York gepresenteerd door onder andere Ban Ki-Moon en Van Nieuwenhuizen. Daarmee start ook het actiejaar waarin de commissarissen de conclusies van het rapport omzetten in concrete plannen om kwetsbare gebieden weerbaar te maken. Als afsluiting van het actiejaar is op 22 oktober 2020 in Amsterdam de Climate Adaptation Summit. Tijdens deze klimaattop gaan landen, bedrijven en maatschappelijke organisaties onder meer laten zien welke klimaatoplossingen zij hebben liggen.