Foto: TNO
Op 22 en 23 mei 2019 werden vijf innovatieve software oplossingen getest in een weliswaar fictief, maar uitdagend overstromingsscenario van Den Haag. Deze tweedaagse table-top test maakt deel uit van het DRIVER+ project en werd gehost door de Veiligheidsregio Haaglanden en DLR in Duitsland. De test is één van de vijf grootschalige Trials van innovatieve oplossingen voor crisisbeheersing in Europa.

De Trial

De in Nederlands geteste innovatieve software oplossingen zijn speciaal ontwikkeld ter verbetering en/of als aanvulling op de huidige gebruikte software. Deze software wordt gebruikt om drie specifieke operationele vraagstukken aan te pakken:

1. De middelenplanning bij grootschalige en langdurige rampen en crises;
2. De uitwisseling van crisis gerelateerde informatie tussen de verschillende instanties en organisaties (interoperabiliteit);
3. Het plannen en uitvoeren van grootschalige bevolkingsevacuaties in stedelijke gebieden

Na een zorgvuldige procedure zijn vijf innovatieve technologieën geselecteerd: 3DI van Nelen & Schuurmans, KEEPOPERATIONAL van DLR, CrisisSuite van MerlinCrisis, HUMLOG van de University of Münster, en SIM-CI van SIM-CI.

De deelnemers

Deelnemers aan de test waren de politie, de brandweer, de gemeente Den Haag, defensie, het Hoogheemraadschap van Delfland, HTM, en een aantal internationale organisaties zoals EUROPOL, EUROJUST en het Internationaal Gerechtshof.

Over DRIVER+

DRIVER+ (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience) is een door de EU gefinancierd project dat ondersteuning biedt aan operationele diensten en organisaties voor crisisbeheersing om rampen die complexe oplossingen vereisen zo effectief mogelijk aan te pakken. Het project bestaat uit vier Trials en een einddemonstratie. Diverse operationele diensten zijn actief bij het project betrokken om te beoordelen welke innovatieve oplossingen aan hun verwachtingen voldoen en welke oplossing een antwoord geeft op de vooraf vastgestelde operationele verbeterpunten. De eerste drie Trials zijn met succes uitgevoerd in Polen, Frankrijk, en Nederland, de vierde Trial is in Oostenrijk, in september 2019. De einddemonstratie is in november in Italië en Polen.

De rol van TNO

TNO is de technische coördinator van het DRIVER+ project, leidt de ontwikkeling van de Test-bed infrastructuur, en ondersteunt de ontwikkeling van de Trial Guidance Methodology. Gelet op de effecten van klimaatverandering en andere nieuwe opkomende dreigingen, ondersteunt TNO graag de Nederlandse overheid in het continue ontwikkelen van nieuwe capaciteiten en innovaties om voorbereid zijn op de bekende en onbekende crises.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Trial of over de resultaten van het DRIVER+ project, neem contact op met Marcel van Berlo of Marijn Rijken van TNO.