Op een deel van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan de IJssel start woensdag 27 juni een bijzondere, tweedaagse praktijkproef. In het kader van de projectoverstijgende verkenning macrostabiliteit zal er via een geperforeerde buis van 30 meter water over het binnentalud van de dijk lopen. De hoeveelheid kan oplopen tot 10.000 emmers water per uur.

In eerste instantie wordt gestart met interval-infiltratie om zicht te krijgen op na-ijlende effecten. De tweede dag zal er gedurende zo’n tien uur water over het binnentalud van de dijk lopen. Hierdoor wordt de waterdruk in de dijk op een gecontroleerde manier opgevoerd. De druk in de dijk wordt continu gemeten om de stabiliteit van de dijk in de gaten te houden. Een oppervlakkige afschuiving van het talud van de dijk kan een gevolg zijn van deze proef, maar de veiligheid komt niet in het geding, zo meldt het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Controle huidige rekenregels
Met extreem weer staat het water hoog tegen de dijk en slaan de hoogste golven over de dijk. Daardoor kan het talud van de dijk verzadigd raken en verzwakken. De stabiliteit van de dijk voor deze extreme condities wordt nu met bepaalde vuistregels berekend. Door middel van de infiltratieproef wordt duidelijk of de huidige rekenregels kloppen. Aan hand van de resultaten verwacht het HWBP dat de uitgangspunten voor het berekenen van de veiligheid van dijken verder kunnen worden aangescherpt.

Innovatieve oplossingen
De POV Macrostabiliteit voert deze proef uit in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Deltares en Infram. Experts uit het hele land – marktpartijen, kennisinstituten en overheden – onderzoeken in de POV Macrostabiliteit hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. In vier clusters zoeken zij naar innovatieve oplossingen voor het afschuiven van een dijk. Om de oplossingen te testen, worden de methodes direct beproefd en waar mogelijk ingezet als pilot in projecten. Waterschap Rivierenland is trekker van de POV Macrostabiliteit.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De POV Macrostabiliteit is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma staat de komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.