Volgens Hunze en Aa’s heeft het gedeeltelijke beregeningsverbod effect: “Het afgelopen weekend hebben we met veel pijn en moeite nog net voldoende water kunnen aanvoeren en verdelen in ons gebied” (foto: Hunze en Aa’s).

Omdat waterschap Hunze en Aa’s in de nacht van 6 op 7 augustus werd geconfronteerd met een plotselinge, forse toename van de watervraag, heeft het op 7 augustus snel een beregeningsverbod uitgevaardigd voor een deel van zijn werkgebied. Het verbod geldt van ’s ochtends zeven tot ’s avonds zeven. Boerenbelangenorganisatie LTO Noord was ‘not amused’.

In een eerste reactie liet de belangenorganisatie weten ‘zeer verbolgen en verbaasd’ te zijn over het plotselinge besluit van het waterschap, dat genomen is zonder afstemming te zoeken met de agrarische sector. Regiobestuurder Brenda Timmerman stelde dat de onderbouwing van het besluit ontbreekt: “Uit de droogtemonitor van 4 augustus van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) blijkt namelijk dat in dit gebied het neerslagtekort niet nijpend is en dat de wateraanvoer vanuit de grote rivieren nog voldoende is.”

Waterpeilen onder druk
Woordvoerder Arjan Heugens van Hunze en Aa’s geeft toe dat de communicatie met de sector wat beter had gemoeten, maar bestrijdt dat een beregeningsverbod niet nodig zou zijn: “Na de warme, droge zomers van 2018 en 2019 hebben veel agrariërs geïnvesteerd in beregeningsapparatuur. In de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 augustus constateerden we een plotselinge, explosieve toename van de watervraag. De waterpeilen in een deel van ons werkgebied kwamen ernstig onder druk te staan. Daarom waren er snel maatregelen nodig.”

Deel van het gebied
Het beregeningsverbod geldt ruwweg voor het zuidelijke deel van het waterschap: de Drentse Veenkoloniën, Westerwolde en de omgeving van Stadskanaal en Veendam. In dat gebied mogen tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds geen gewassen worden beregend uit oppervlaktewater. In het noordelijk deel van het werkgebied kan het waterschap voorlopig voldoende water aanvoeren en kan het voorzien in de watervraag. Daar is dan ook geen beregeningsverbod van kracht. In het stroomgebied van de Drentsche Aa ten slotte, geldt al een permanent beregeningsverbod uit oppervlaktewater.
Tekst loopt door onder de afbeelding

Het beregeningsverbod geldt ruwweg voor het zuidelijke deel van het waterschap: de Drentse Veenkoloniën, Westerwolde en de omgeving van Stadskanaal en Veendam (illustratie: Hunze en Aa’s/Google Maps).

Piepend en krakend
Volgens Arjan Heugens kwam het beregeningsverbod zeker niet te vroeg: “We hebben het afgelopen weekend de wateraanvoer piepend en krakend in stand kunnen houden. Dat lukte overigens mede dankzij de medewerking van de agrariërs, die zich zeer goed aan het verbod hebben gehouden. We hebben met verschillende van hen gesproken en merkten dat er veel begrip was voor de maatregel.”

Noodpompen
Inmiddels zijn er nog extra maatregelen getroffen. Op dinsdag 11 augustus zijn noodpompen geplaatst bij de gemalen Veendam en Vennix (nabij Musselkanaal). Daarmee kan Hunze en Aa’s meer water het gebied inpompen. Normaliter voert het waterschap water aan vanuit het IJsselmeer via een zuidelijke route, vanuit de Verlengde Hoogeveense Vaart, en via een noordelijke route via het gemaal bij Dorkwerd. De afgelopen dagen ging het in totaal om circa 20 kuub water per seconde (voor het gehele werkgebied). Met de noodpompen breidt het waterschap deze capaciteit met 25 procent uit en kan het in totaal circa 10 kuub water per seconde aanvoeren naar de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën. De kosten die gemoeid zijn met deze extra aanvoercapaciteit bedragen minimaal 100.000 euro. Dit bedrag loopt op als de noodpompen over een langere periode nodig blijven.

Verbod nodig of niet?
Boerenbelangenorganisatie LTO Noord heeft laten weten alles in gang te zetten om het beregeningsverbod zo snel mogelijk ongedaan te maken, maar volgens Arjan Heugens gaat de organisatie er ten onrechte van uit dat er voldoende water is om de waterpeilen in het gebied in stand te houden. “Het klopt dat er een heleboel water in het IJsselmeer zit, maar je moet dat ook technisch in het zuiden van ons werkgebied kunnen krijgen. Die technische middelen en mogelijkheden zijn niet onbeperkt.”