Rijnland is het eerste waterschap dat een internationaal certificaat heeft voor cybersecurity. (foto Pete Linforth, Pixabay).

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft als eerste waterschap in Nederland een aantal operationele systemen gecertificeerd volgens de internationale standaard IEC 62443 voor cybersecurity. Het waterschap behaalde het certificaat via TÜV Nederland, onderdeel van de van oorsprong Duitse TÜV-certificeringsorganisatie. Rijnland werd bij het behalen van het certificaat begeleid door Hudson Cybertec.

“Digitalisering heeft voor ons veel voordelen, maar we realiseren ons ook dat uitval van digitale middelen ons kwetsbaar maakt”, vertelt adviseur Informatiebeveiliging Procesautomatisering Hans Smit van het hoogheemraadschap in een artikel op de TUV-website. “Niet alleen de uitval van hardware, maar ook cyberrisico’s worden meer en meer meegenomen in ons beleid.”

Hudson Cybertec

Het hoogheemraadschap is tijdens het certificeringsproces bijgestaan door Hudson Cybertec. De organisaties werken al jaren samen om de cybersecurity van Rijnland naar een hoger plan te brengen. Hudson Cybertec heeft veel ervaring met de internationale standaard IEC 62443. Dankzij deze kennis en ervaring kon het waterschap het certificeringsproces met TÜV Nederland onbezorgd doorlopen.

Mijlpaal

Marcel Jutte, Managing Director van Hudson Cybertec: “Het adequaat inrichten van een Cyber Security Management Systeem (CSMS) is niet alleen van belang bij Rijnland, maar voor alle organisaties in de vitale infrastructuur die te maken hebben of krijgen met de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen, afgekort Wbni. De certificering van Rijnland is een belangrijke mijlpaal en we zijn zeer verheugd met het behaalde resultaat.”

Rijnland als voorloper

Rijnland is met het behalen van het IEC 62443 certificaat een voorloper in Nederland. Met de certificering wil Rijnland aantonen dat dit mogelijk is voor meer installaties binnen het waterschap en mogelijk ook voor andere waterschappen.