Herman Havekes gaat nieuwe leerstoel waterbeheer bekleden

De Stichting Schilthuisfonds heeft Herman Havekes van de Unie van Waterschappen benoemd als bijzonder hoogleraar voor de nieuwe leerstoel Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer aan de Universiteit Utrecht. De nieuwe leerstoel is gericht op de institutionele aspecten van het waterbeheer en in het bijzonder de publieke organisatie ervan. Het is de bedoeling dat de leerstoel nadrukkelijk de relatie met de praktijk van het waterbeheer legt.

De benoeming van Havekes is voor de periode van 1 september 2019 tot 1 september 2024 aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de UU. Peter Glas, voorzitter van de Stichting Schilthuisfonds, geeft aan waarom voor Havekes is gekozen: “Zijn verregaande kennis van de organisatie van het decentrale waterbeheer in Nederland maakt de heer Havekes een uitstekende kandidaat om deze nieuwe leerstoel vorm te geven. Zowel voor het onderwijs als het onderzoek, en in de verbinding met de praktijk, liggen er duidelijke kansen.”

Uitwisseling van kennis en ervaring
Volgens Glas neemt wereldwijd de aandacht voor de bestuurlijk-organisatorische aspecten van duurzaam waterbeheer sterk toe. Nederland speelt een belangrijke rol bij de uitwisseling van kennis en ervaring. Deze leerstoel kan daarin een spil worden. De nieuwe leerstoel is de opvolger van de leerstoel Publiek organisatierecht, in het bijzonder het waterbeheer, die tot begin oktober 2018 bezet werd door prof. mr. R. Nehmelman.

Onderscheiden met de Schilthuispenning
Herman Havekes is staats- en bestuursrechtkundige en werkzaam als strategisch adviseur van bestuur en directie bij de Unie van Waterschappen. In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het thema functioneel decentraal waterbestuur en is hij door de minister van Infrastructuur en Milieu onderscheiden met de Schilthuispenning.

Stichting Schilthuisfonds
De Stichting Schilthuisfonds is in 1984 opgericht door de Unie van Waterschappen. De stichting richt zich op de wetenschappelijke en praktische beoefening van het waterrecht en de waterstaatsgeschiedenis. Het bestuur van de stichting kent een brede samenstelling vanuit de waterwereld. De stichting ondersteunt momenteel ook de leerstoel Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht (prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick) en de leerstoel Water- en milieugeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (prof. dr. P.J.E.M. van Dam).