Voorzitterswissel ENW: Herman Dijk neemt stokje over

Ir. H.H.G. (Herman) Dijk is de nieuwe voorzitter van het Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW). Hij heeft op 15 februari het stokje overgenomen van ir. Gert Verwolf, die de voorzittersrol vervuld heeft vanaf de instelling van het ENW in 2005.

Herman Dijk is dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Eerder was hij directeur Economie en Mobiliteit bij de provincie Noord-Brabant en bekleedde hij diverse functies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het laatst in de functie van plaatsvervangend directeur-generaal Water. Herman Dijk heeft civiele techniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Sinds medio 2017 is Herman Dijk ook voorzitter van het bestuur van Wateropleidingen.