Foto: Rijkswaterstaat

Begin 2022 wordt hij opgeleverd: de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden. Sinds 2016 werkt Rijkswaterstaat aan de nieuwe zeesluis, dat de huidige Noordersluis uit 1929 moet vervangen. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Het moet ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. In Terneuzen is een nieuwe sluis in aanbouw op het kanaal, die in 2023 gereed moet zijn.

Sinds augustus 2021 is de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden afgerond. Na de testfase met de sluisdeuren afgelopen zomer is in oktober 2021 het testschutten gestart, waarbij diverse schepen moeten testen hoe de nieuwe zeesluis zich gedraagt. De eerste bezoeker was het loodsvaartuig Procyon van Loodswezen dat metingen en testen verrichte in de sluis. De Vletterlieden voeren ook testen uit. Als alles goed verloopt, is de officiële opening van de sluis eind januari 2022.

64 miljoen euro extra

De bouw door het consortium OpenIJ (VolkerWessels en BAM) van de nieuwe zeesluis verliep niet zonder slag of stoot. De planning liep flink uit door allerlei tegenvallers, waaronder in het grondwerk. In de grond zijn meer objecten aangetroffen dan eerder verwacht. Minister van Nieuwenhuizen informeerde de Tweede Kamer in oktober 2018 in een Kamerbrief over wat er mis ging bij de aanleg van de zeesluis in IJmuiden. Het rijk trok daarvoor 64 miljoen euro extra uit in 2018.

Fotonieuwsbrief bouw

Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Bekijk ook de recente fotonieuwsbrief van Rijkswaterstaat met alle mijlpalen in de bouw van de nieuwe zeesluis.

Sluis Terneuzen

Op het kanaal Gent-Terneuzen is een nieuwe sluis in aanbouw. Eind november 2021 is de nieuwe dienstensteiger voor de dienstenhaven aangekomen via de Westerschelde, een drijvende steiger van maar liefst 101,5 meter lang en 12 meter breed. Vijf paalramen en de vingersteiger gaan bovenop de steiger mee. De vingersteiger, die straks aan de diensteiger bevestigd wordt, is bedoeld voor kleinere vaartuigen die zo haaks op de gewone steiger kunnen aanmeren.

De laatste maanden zijn daarnaast de nieuwe kade aangelegd aan de westelijke landtong en de combiwand keerconstructie van de dienstenhaven.

Bouw ruimte bewegingswerk deuren

Het hoogste punt bij het buitenhoofd is inmiddels bereikt. In het buitenhoofd is gestart met de bouw van de ruimte voor het bewegingswerk van de deuren. Als het dak klaar is, worden de verschillende onderdelen van het bewegingswerk geïnstalleerd in de kelder. De kelder wordt afgesloten met zes grote betonnen luiken en moet gereed zijn in het voorjaar 2022.

Grindlaag en onderwaterbeton sluiskok

Na het ontgraven van de sluiskolk tot NAP -18 meter is de bodem voorzien van een grindlaag van een meter dik. Vervolgens konden de bouwers de bodemroosters laten afzinken naar hun definitieve plaats op de bodem van de sluiskolk. Daarna is het onderwaterbeton aangebracht op de betonvloer.
De bouw van de Sluis Terneuzen wordt uitgevoerd door het consortium Sassevaart, dat bestaat uit de BAM en drie Belgische aannemers. Het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie wilde een nieuwe sluis toevoegen aan het huidige sluizencomplex, zodat er een betere toegang en een vlottere doorstroming naar ontstaat.

Video Sluis Terneuzen

Bekijk de video met dronebeelden van de nieuwe sluis in Terneuzen.