Volgens de commissie Boelhouwer kunnen de geborgde zetels in de waterschapsbesturen, die nu worden toegekend aan landbouw, natuur en bedrijfsleven, beter worden afgeschaft (foto: Shutterstock (bewerkt)).

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet dient vandaag een wetsvoorstel in om de geborgde zetels bij de waterschappen te schrappen. Deze geborgde zetels belemmeren volgens GroenLinks in tijden van droogte het nemen van evenwichtige beslissingen over de verdeling van water.

Initiatiefwet

In een artikel in Trouw kondigt het GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet aan dat zij een initiatiefwet zal indienen in om de geborgde zetels met ingang van de volgende verkiezingen in 2023 voor de waterschappen te schrappen.

Volledig democratisch

De druk op de waterschappen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, schrijft Bromet in een toelichting bij de wet. Bij extreme droogte, die de laatste zomers aan de orde was, moet het waterschap een afweging maken tussen de belangen van de landbouw, de natuur en bijvoorbeeld de scheepvaart. Ook staat de kwaliteit van het water volgens GroenLinks onder druk door onder meer bemesting en door chemische stoffen die in het grondwater terecht komen. Om de juiste beslissingen te nemen, in het belang van de bevolking, moet het bestuur van waterschappen volledig democratisch worden gekozen, meent Bromet.

Advies Commissie Boelhouwer

Begin deze maand bracht de commissie Boelhouwer op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infraststructuur en Waterstaat een advies uit over de geborgde zetels. De Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen pleit voor afschaffing van de geborgde bestuurszetels. Het advies is door minister Van Nieuwenhuizen (IenW) op 5 juni naar de Tweede Kamer gestuurd. Boerenorganisatie LTO Nederland en de VEMW, belangenbehartiger van zakelijke water- en energieverbruikers, noemen het advies van de commissie ‘onbegrijpelijk’. AWP en Water Natuurlijk zijn aanmerkelijk positiever.